Konkursy

Konkurs Ekocyrkularni

szklana kula ziemska na zielonym mchu Autor: fot. Thx4Stock / GettyImages
Data publikacji 2024-04-10
Tytuł/nazwa konkursu Konkurs Ekocyrkularni
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy ekologiczne
Grupa docelowa przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa mazowieckiego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
Rok 2024
Edycja 3
Data rozpoczęcia naboru w konkursie 2024-09-02
Data zakończenia naboru w konkursie 2024-10-15
Departament Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza III edycji konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym "Ekocyrkularni”.

Celem konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z  województwa mazowieckiego w tym obszarze.

Pomimo, że tematyka wydaje się trudna i specjalistyczna to dotyczy zagadnień i aktywności, które z pewnością są realizowane w przedszkolach i szkołach. Podstawowe informacje na temat gospodarki cyrkularnej oraz przykłady zachowań zgodnych z jej zasadami znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Co można zgłosić do konkursu?

Do konkursu można zgłaszać przeprowadzone w przedszkolu lub szkole zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych (dni otwartych, konkursów, przedsięwzięć społecznych, imprez, warsztatów, zajęć technicznych, sportowych), angażujących społeczność szkolną, rodziny i przyjaciół przedszkolaków oraz uczniów w celu zapoznania się z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz możliwości jej stosowania w życiu codziennym. Do konkursu może być zgłoszone jednorazowe wydarzenie (lekcja, warsztat, konkurs, impreza szkolna, dzień otwarty, tydzień/ miesiąc tematyczny) zrealizowane w placówce w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 15 października 2024 r.

Prezentacja opisująca działania placówki

Z przeprowadzonych w placówkach działań należy stworzyć prezentację w programie MS PowerPoint. Prezentacja musi zawierać opis działań prowadzonych przez placówkę, wydarzeń oraz innych przedsięwzięć promujących ideę gospodarki cyrkularnej. Zdjęcia lub wideo zamieszczone w prezentacji powinny dokumentować działania placówki w tym obszarze.

Prezentację należy zamieścić na stronie internetowej przedszkola lub szkoły oraz zapewnić, aby relacja zamieszczona na stronie internetowej była ogólnodostępna i możliwa do odtworzenia przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Jeżeli szkoła lub przedszkole nie ma strony internetowej, link do prezentacji należy zamieścić w serwisie społecznościowym danej placówki lub na stronie gminy. Link do tej relacji należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym.

W jaki sposób zgłosić placówkę?

Do konkursu można się zgłosić jedynie drogą elektroniczną poprzez:

  • Wypełnienie zgłoszenia w MS Forms (link będzie aktywny od 2 września br.) i przesłanie go za jego pośrednictwem.
  • Dodatkowo dosłanie na adres: ekocyrkularni@mazovia.pl podpisanego formularza oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:
    1. formularz zgłoszeniowy pobrany z MS Forms lub wypełniony ponownie w MS Word i podpisany przez Zgłaszającego podpisem elektronicznym lub własnoręcznie (skan z podpisem) – wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,
    2. podpisanego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (skan z podpisem lub podpis elektroniczny) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu,

Na zgłoszenia czekamy od 2 września do 15 października 2024 r.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych pod numerami telefonów:

  • 22 35 63 869,
  • 22 35 63 839,
  • 22 59 79 092.

 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony