Konkursy

Konkurs „Najlepsze praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza 2023”

grafika promująca konkurs Autor: fot. pixabay.com/materiały organizatora
Data publikacji 2023-09-29
Tytuł/nazwa konkursu Konkurs „Najlepsze praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza 2023”
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy ekologiczne
Grupa docelowa Gminy województwa mazowieckiego
Rok 2023
Data rozpoczęcia naboru w konkursie 2023-09-29
Data zakończenia naboru w konkursie 2023-10-16
Departament Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Dane kontaktowe Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod telefonem 22 59 79 082, 22 59 79 234 lub wysyłając pytania na adres e-mail: powietrze@mazovia.pl.

Adresatami konkursu są wszystkie gminy na Mazowszu.

Województwo Mazowieckie po raz pierwszy ogłasza konkurs „Najlepsze praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza 2023”. Celem konkursu jest docenienie i nagrodzenie mazowieckich gmin za osiągnięcia w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym przede wszystkim wdrażanie i realizowanie zapisów Programu ochrony powietrza i Uchwały antysmogowej, tj. kluczowych, z punktu widzenia poprawy jakości powietrza, aktów prawa miejscowego.

Adresaci konkursu 

Adresatami konkursu są wszystkie mazowieckie gminy.

Kategorie konkursowe

Zgłoszone działania będą rozpatrywane w następujących kategoriach: 

  1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej (działania prowadzące do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania);
  2. Edukacja ekologiczna (wraz ze wsparciem organizacyjno-technicznym realizacji planu działań krótkoterminowych będącego elementem Programu ochrony powietrza);
  3. Kontrola przestrzegania Uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych;
  4. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń z transportu samochodowego.

Nagrody

Nagrody będą przyznawane w kategoriach:

  • gminy o liczbie mieszkańców ≤ 5 000 osób (trzy nagrody główne za miejsca I, II i III);
  • gminy o liczbie mieszkańców > 5 000 ≤ 20 000 osób (trzy nagrody główne za miejsca I, II i III);
  • gminy o liczbie mieszkańców > 20 000 (trzy nagrody główne za miejsca I, II i III).

Nagrodami w konkursie będą nagrody finansowe w wysokości:

  1. za zajęcie I miejsca – nagroda w wysokości do 50 000 zł;
  2. za zajęcie II miejsca – nagroda w wysokości do 30 000 zł;
  3. za zajęcie III miejsca – nagroda w wysokości do 15 000 zł.

Oprócz nagród głównych przewiduje się przyznawanie wyróżnień finansowych w wysokości do 10 000 zł.

Na podstawie nagrodzonych zgłoszeń stworzony zostanie „Katalog Najlepszych Praktyk na Mazowszu” opisujący nagrodzone działania i mający być inspiracją, pomocą i stanowić przykład do naśladowania dla wszystkich mazowieckich gmin we wdrażaniu skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kwartale 2023 r.

Zgłoszenia do konkursu 

Wypełniony formularz wniosku konkursowego należy złożyć w terminie od 29 września 2023 r. do 16 października 2023 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej województwa ePUAP.

Szczegóły znajdują się w załączonym poniżej regulaminie konkursu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod telefonem 22 59 79 082, 22 59 79 234 lub wysyłając pytania na adres e-mail: powietrze@mazovia.pl.

Zapraszamy do udziału!

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony