Konkursy

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza"

Oficyna w zespole parkowo-pałacowym w Młochowie I nagroda Autor: I nagroda, fot. Gmina Nadarzyn
Data publikacji 2023-09-15
Tytuł/nazwa konkursu Rozstrzygnięcie III edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza"
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy inne
Grupa docelowa Właściciele obiektów zabytkowych
Rok 2023
Edycja 3
Data rozpoczęcia naboru w konkursie 2023-06-01
Data zakończenia naboru w konkursie 2023-07-31
Departament Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Dane kontaktowe dziedzictwo@mazovia.pl lub (22) 59 79 161.
Opis III edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” została rozstrzygnięta. Wyniki konkursu.

III edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” została rozstrzygnięta. Wyniki konkursu.

Zabytki nieruchome – będące częścią dóbr kultury i stanowiące znaczące elementy naszego krajobrazu kulturowego – często są narażone na zniszczenie w wyniku braku działań lub z powodu niewłaściwych modernizacji. Zachowanie, dobre zarządzanie i eksponowanie walorów obiektów zabytkowych ma ogromnie znaczenie w rozwoju społecznym, kulturowym, ekonomicznym i tożsamościowym.  

Konkurs „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ma na celu promocję zrównoważonej opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli bądź posiadaczek zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Ponadto celem konkursu jest uhonorowanie osób i podmiotów świadomie i szacunkiem poddających obiekty dziedzictwa materialnego działaniom, które zachowują je następnym pokoleniom.  

13 września br. już po raz trzeci odbyły się obrady Jury konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Jury obradowało w składzie: 

 • Prof. Małgorzata Rozbicka – Politechnika Warszawska – przewodnicząca Jury,
 • Prof. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk – wiceprzewodnicząca Jury,
 • Prof. Jacek Martusewicz – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
 • Rafał Rokiciński – Stowarzyszenie Architektów Polskich,
 • Jacek Rulewicz – Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków,
 • Dorota Gołębiewska – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Kategoria rejestr zabytków 

Jury biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: wysoki poziom badań konserwatorskich; jakość przeprowadzonych prac konserwatorskich; trafność adaptacji; uwzględnienie potrzeb społecznych i oddziaływanie na krajobraz kulturowy, zdecydowało o przyznaniu: 

 • I nagrody Gminie Nadarzyn za przeprowadzenie prac konserwatorsko-renowacyjnych oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie. Jury doceniło przeprowadzenie renowacji, na każdym etapie zgodnie ze sztuką konserwatorską i architektoniczną począwszy od prac badawczo-dokumentacyjnych, projektowych i wykonawczych.  
 • II nagrody Gminie Stary Lubotyń za przeprowadzenie renowacji drewnianej kaplicy cmentarnej z II ćwierci XIX wieku w Starym Lubotyniu. Jury doceniło kompleksowość działań konserwatorskich przeprowadzonych z wykorzystaniem tradycyjnych technik i materiałów. 
 • III nagrody Miastu Nowy Dwór Mazowiecki za przeprowadzenie renowacji klubu oficerskiego w Twierdzy Modlin. Jury doceniło kompleksowość przeprowadzonych działań, dzięki którym zabytek zachował swoją integralność i autentyzm.  

Wyróżnienia

Ponadto Jury przyznało następujące wyróżnienia: 

 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu za prace renowacyjne zespołu budynków Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Jury doceniło skalę działań, dzięki którym utrwalono architektoniczny krajobraz kulturowy Bieżunia mający duże znaczenie dla życia i tożsamości miejscowej społeczności.  

 • Miasto Marki za przeprowadzenie renowacji kamienicy przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 82 w Markach. Jury doceniło jakość, przyjęty program prac oraz wykonanie robót konserwatorskich. Renowacja może stanowić wzór dla dalszych prac przewidzianych w obrębie zabytkowego osiedla.  

 • Firma Carolina Car Company za dokonanie modernizacji Uzdrowiska Abrama Gurewicza. Dostrzegając głębokość koniecznych kompromisów konserwatorskich przy adaptacji obiektu do nowych funkcji i jego bardzo zły stan techniczny, Jury doceniło podjęcie trudu ocalenia jak największej części zabytkowej substancji i przywrócenia krajobrazowi kulturowemu Otwocka jednego z najważniejszych elementów jego tożsamości.   

Kategoria gminna ewidencja zabytków 

W tym roku po raz pierwszy konkurs został rozszerzony o nową kategorię poświęconą obiektom figurującym w gminnych ewidencjach zabytków (GEZ). GEZ jest podstawowym narzędziem do prowadzenia zrównoważonej i planowej polityki gmin, przy tworzeniu dokumentów strategicznych, jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz programów opieki nad zabytkami.  

Troska o obiekty figurujące w GEZ, zgodna ze sztuką konserwatorką, zasługuje na wyjątkowe podkreślenie, jak w przypadku Miasta Żyrardowa, które otrzymało I nagrodę w kategorii gminna ewidencja zabytków za dokonanie remontu i renowacji kamienicy przy ulicy Fryderyka Chopina 17 w Żyrardowie. Jury doceniło przeprowadzenie prac konserwatorskich zgodnie ze sztuką oraz kunszt, jakość i kompleksowość działań konserwatorskich, dzięki którym możliwe jest zachowanie ciągłości jego użytkowania. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!  


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony