Konkursy

V edycja konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”

Trzy monitory od komputera ustawione obok siebie na tle wielkiego okna, za którym widać rozświetlone miasto nocą Autor: fot. pixabay.com
Tytuł/nazwa konkursu V edycja konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy inne
Grupa docelowa Jednostki samorządu terytorialnego
Rok 2020
Edycja 5
Data zakończenia naboru w konkursie 2021-11-12
Departament Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Dane kontaktowe https://geodezja.mazovia.pl/
Opis Samorząd Województwa Mazowieckiego, wspierając i doceniając rozwój cyfryzacji, ogłasza – kolejną już – V edycję konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji” dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (w tym jednostek o charakterze oświatowym oraz zdrowotnym) lub spółek handlowych w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada 100% udziałów lub akcji.

Koronawirus? Sprawdzam!

Ostatni rok był szczególnym sprawdzianem funkcjonowania rozwiązań cyfrowych, ze względu na rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.Uświadomiło to, jak istotną rolę odgrywa komunikacja elektroniczna, sprawne systemy teleinformatyczne, towarzyszące im aplikacje i usługi, które pomimo niesprzyjających okoliczności, umożliwiły realizację zadań służbowych i potrzeb osobistych. W zeszłorocznej edycji konkursu Instytucje zaprezentowały wdrożenia, które wychodziły naprzeciw tym trudnym czasom, co potwierdza celowość promowania tego typu przedsięwzięć.

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie najlepszych i najbardziej dojrzałych projektów teleinformatycznych realizowanych na Mazowszu. Szczególnie istotne będzie ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych, osiągnięć w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz zaprezentowanie wybitnych projektów i osiągnięć w dziedzinie usług teleinformatycznych, których wdrożenie i implementacja wpłynęła znacząco na rozwój regionu, komfort życia mieszkańców oraz podniesienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Instytucja, której dorobek wyróżnia się spośród pozostałych Instytucji na terenie województwa w zakresie zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych, otrzyma tytuł Samorządowego Lidera Cyfryzacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej poświęconej konkursowi Samorządowy Lider Cyfryzacji.

Przewidziane nagrody

Dla pierwszych trzech miejsc przewidziane zostały nagrody finansowe ufundowane ze środków własnych województwa mazowieckiego:

  1. I miejsce – 15 000 zł;
  2. II miejsce – 10 000 zł;
  3. III miejsce – 5 000 zł.

W konkursie mogą wziąć udział Instytucje (z terenu województwa mazowieckiego) spełniające kryteria opisane w regulaminie konkursu.

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 12 listopada 2021 r.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony