Aktualności - kultura, promocja, turystyka

Powiat płocki ma już 25 lat

Marszałek Adam Struzik stoi na scenie wraz z wyróżnionymi medalami przez powiat płocki Autor: fot. Fokusmedia

Marszałek Adam Struzik wyróżnił medalami i dyplomami uznania osoby zasłużone dla prężnego rozwoju powiatu.

Ćwierć wieku temu reforma samorządowa wprowadziła trójstopniowy podział administracyjny. Przywrócenie lokalnej samorządności było jednym z najważniejszych wyzwań w budowie demokratycznego państwa. To się udało. Przekazanie samorządom zadań publicznych przede wszystkim przyczyniło się do lepszego dostępu i sprawniejszego wykonywania wielu usług ważnych dla codziennego życia mieszkańców regionu.

– Samorząd i samorządność to jedna z najbardziej udanych reform – mówił marszałek Adam Struzik. – Ostatnie 25 lat to czas prawdziwych przemian i sukcesów – mimo pojawiających się zagrożeń. Zrodziła się tożsamość mazowiecka, zmieniła się mentalność ludzi. Czują się oni bardziej współodpowiedzialni za rozwój swoich lokalnych wspólnot i chcą o nich współdecydować. Dziś Mazowsze to najbogatszy i najbardziej konkurencyjny region w kraju.

Samorządność to także wspólna, pełna oddania praca wielu środowisk na rzecz lokalnych wspólnot. Dodatkowo członkostwo w Unii Europejskiej doprowadziło do dynamicznego postępu społeczno-gospodarczego, jak i kulturalnego w Polsce oraz wielu pozytywnych zmian widocznych w każdej miejscowości w Polsce. To m.in. nowe i wyremontowane drogi, ścieżki rowerowe, szkoły, przedszkola, boiska, hale sportowe czy place zabaw. To również dobrze wyposażone i nowoczesne szpitale, muzea, teatry czy biblioteki, zrewitalizowane zabytki oraz inwestycje w ochronę środowiska naturalnego.

Marszałek Adam Struzik wręczył najbardziej zasłużonym samorządowcom medale oraz dyplomy uznania.

– Samorząd tworzą ludzie. To dzięki ich owocnej i pełnej zaangażowania pracy, poczucia przynależności do wspólnoty Mazowsze rozkwita – zauważył marszałek. – Przez te 25 lat w powiecie płockim wiele się wydarzyło. Udało się zrealizować mnóstwo inwestycji ważnych dla mieszkańców, w których i Sejmik Województwa Mazowieckiego miał swój udział. Gratuluję jubileuszu i życzę sukcesów na kolejne lata.

 

 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony