Aktualności - zdrowie i polityka społeczna

Medyczne wydarzenie roku

Przemawia członek zarządu Elżbieta Lanc Autor: fot. arch. UMWM

W październiku poznamy zwycięzców II edycji konkursu „Medyczne wydarzenie roku”. Oto nominowani w poszczególnych kategoriach.

Konkurs inspiruje i promuje działalność leczniczą jednostek, dla których województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały. Wyróżnia m.in. ośrodki, w których stosowane są innowacyjne terapie i metody leczenia oraz najciekawsze wydarzenia medyczne roku.

W ramach 6 kategorii konkursowych, 11 podmiotów leczniczych złożyło w sumie 28 wniosków:

Osiągnięcie medyczne roku – Medycyna zabiegowa – 5 wniosków

 1. Śródoperacyjne zastosowanie zieleni indocjaninowej (ICG) podanej domoczowodowo w diagnostyce i terapii onkologicznej (Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce),
 2. Łączone zastosowanie technik robotycznych i radiochirurgii stereotaktycznej w leczeniu chorych z przerzutami nowotworów do kręgosłupa (Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.),
 3. Wprowadzenie zabiegów neuromodulacji krzyżowej w zespole pęcherza nadreaktywnego oraz pęcherzu neurogennym do praktyki klinicznej (Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie),
 4. Pierwsza w Polsce udana operacja wszczepienia implantów zakotwiczonych Systemu Vistafix 3 generacji w obręb kości środkowej części twarzy u pacjenta po całkowitej resekcji nosa z powodu nowotworu złośliwego, zakończona skutecznym zamocowaniem protezy nosa (Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.),
 5. Wprowadzenie nowych technik operacyjnych w chirurgii kręgosłupa (Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.).

Osiągnięcie medyczne roku – Medycyna zachowawcza – 4 wnioski

 1. Kompleksowa Opieka Kardiologiczna – sieć kardiologiczna (Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce),
 2. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego leczenia mukowiscydozy prowadzonego przez zespół wielodyscyplinarny z udziałem innowacyjnych leków przyczynowych (Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
  w Dziekanowie Leśnym),
 3. Stworzenie programu leczenia HCV u dzieci terapią bezinterferonową (Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie),
 4. Utworzenie ośrodka leczenia rzadkich chorób endokrynologicznych (Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.).

Innowacja medyczna roku – 2 wnioski

 1. Wdrożenie systemu treningu obwodowego stacyjnego oporowo-wytrzymałościowego sterowanego elektronicznie (Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.),
 2. Focused Ultrasound (FUS) – zastosowanie skoncentrowanych ultradźwięków w celu destrukcji określonych obszarów mózgu (Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.).

Osobowość medyczna roku – 7 wniosków

 1. dr n. med. Tomasz Poboży – lekarz medycyny, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Koordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-ortopedycznej (Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie),
 2. WMCM UKSW dr hab. n. med. Anna Zofia Antosik-Wójcińska – lekarz psychiatra, Koordynator ds. oddziałów dziennych Szpitala Nowowiejskiego, Kierownik Ośrodka Badań Klinicznych Szpitala Nowowiejskiego, Kierownik Katedry Psychiatrii Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie),
 3. dr hab. n. med. Artur Mamcarz – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, Kierownik zespołu oddziałów chorób wewnętrznych i kardiologii MSSW, Kierownik III kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM (Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie),
 4. zw. dr hab. n. med. Kamal Morshed – laryngolog (I i II stopień specjalizacji
  z zakresu otolaryngologii), Kierownik Klinicznego Oddziału Otolaryngologii
  i Laryngologii Onkologicznej (Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu),
 5. dr hab. n. med. Paweł Skowronek – lekarz specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii, Dyrektor ds. Medycznych, Koordynator Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Kliniki Ortopedii Miniinwazyjnej i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.),
 6. mgr farmacji Monika Mrozińska – farmaceuta szpitalny, farmaceuta kliniczny, Kierownik Apteki (Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie),
 7. dr hab. n. med. Dorota Sands – lekarz, pediatra, alergolog, specjalista chorób płuc, Kierownik Centrum Leczenia Mukowiscydozy (Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym).

Medyk roku – 5 wniosków

 1. lek. med. Tomasz Szadkowski – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej, Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej (Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu),
 2. dr n. med. Paweł Baranowski – lekarz specjalista neurochirurg, Dyrektor Medyczny MCR „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie Jeziornie (Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.),
 3. dr hab. n. med. Piotr Myrcha – lekarz, chirurg ogólny, chirurg naczyniowy, Koordynator Zespołu Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, Kierownik I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny (Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.),
 4. Agnieszka Fidos – pielęgniarka, specjalizacja z pielęgniarstwa epidemiologicznego, pielęgniarka epidemiologiczna szpitala ( Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie),
 5. dr n. med. Zofia Zaręba – lekarz specjalista medycyny pracy, starszy asystent lekarz (Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy).

Wschodząca nadzieja medycyny – 5 wniosków

 1. lek. med. Joanna Baranowska-Kijewska – lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii (Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.),
 2. lek. med. Radosław Gortych – lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii (Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.),
 3. lek. med. Ewelina Garbacz-Łagożna – lekarz w procesie specjalizacji z chorób zakaźnych (Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie),
 4. dr n.med. i n. o zdr. lek. mgr inż. Karol Taradaj – lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych (Międzyleski Szpital Specjalistyczny
  w Warszawie),
 5. lek. med. Paweł Obierzyński – lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z dziedziny neurochirurgii (Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.)

Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali, 18 października br.

Członkowie kapituły

Nad merytoryczną oceną wniosków czuwa 18-osobowa kapituła powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w składzie:

 • Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – przewodnicząca kapituły,
 • Krzysztof Strzałkowski – przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego – wiceprzewodniczący kapituły,
 • Agnieszka Gonczaryk – dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – sekretarz kapituły,
 • Paweł Obermeyer – wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego – członek kapituły,
 • Krzysztof Żochowski – wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego – członek kapituły,
 • Monika Sokulska – dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – członek kapituły,
 • Maciej Maślanka – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – członek kapituły,
 • Zbigniew Terek – dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie – członek kapituły,
 • dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – członek kapituły,
 • dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński – przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zastępca dyrektora ds. kadr medycznych – prorektor – członek kapituły,
 • Paulina Gumowska – redaktor naczelna segmentu zdrowie i portalu Rynek Zdrowia – członek kapituły,
 • Rafał Kerger – redaktor naczelny portalu samorządowego – członek kapituły,
 • Małgorzata Konaszczuk – redaktor naczelna Pulsu Medycyny – członek kapituły,
 • Paweł Doczekalski – przedstawiciel samorządu lekarskiego, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej – członek kapituły,
 • Anna Dudzińska – przedstawiciel Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – członek kapituły,
 • Renata Markiewicz – przedstawiciel Krajowej Izby Fizjoterapeutów, członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów – członek kapituły,
 • Ewa Steckiewicz-Bartnicka – przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej, zastępca prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej – członek kapituły,
 • Szymon Walter de Walthoffen – przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Wiceprzewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych – członek kapituły.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony