Aktualności - zdrowie i polityka społeczna

Światowy Dzień Radiologii

Mammografia piersi Autor: Fot. peakSTOCK/Getty Images.

8 listopada na całym świecie podkreślana jest rola obrazowania medycznego w systemie opieki zdrowotnej. To też okazja do podziękowań dla specjalistów oraz promowania nowoczesnych metod radiologii.

Badania z obszaru radiologii, to obok badań laboratoryjnych, najważniejsze elementy potwierdzania lub eliminowania diagnozy pacjentów. 

– Ogromnie ważna jest wiedza i doświadczenie personelu medycznego, ale szeroko pojęta radiologia daje nam bardzo konkretne informacje o rodzaju złamania, o wielkości guza i miejscu jego obecności, wskazuje miejsce zmiany i daje wiedzę, na bazie której można podjąć dalsze, lepsze kroki w leczeniu pacjenta – podkreśla Piotr Gołaszewski, dyrektor ds. zarządzania filiami w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. – Realizacja tej grupy badań jest kluczowa dla wdrożenia odpowiedniej formy leczenia, szczególnie mocno dostrzegalnej w obszarach medycyny ratunkowej, gdzie pewność w zakresie bieżącego schorzenia umożliwia zastosowanie natychmiast najskuteczniejszej terapii, ratując tym samym życie – jak choćby w przypadku udarów.

Znaczenie badań obrazowych dla zdrowia pacjentów

Medycyna dysponuje całym wachlarzem różnorodnych badań diagnostycznych, które dobierane są odpowiednio do stanu zdrowia pacjenta czy celu podjętych działań medycznych. Radiolodzy, czyli medycy, których wiedza i kompetencje umożliwiają bezzwłoczne zidentyfikowanie zmian w organizmie pacjentów na postawie obrazu USG, tomografii, rezonansu czy RTG, identyfikują te zmiany i dbają o ich prawidłowy i rzetelny opis.

– Wszystko to jest podstawą prowadzenia terapii, a tym samym początkiem drogi ku wyleczeniu. Badania diagnostyki obrazowej w wymiernym procencie stanowią więc podstawę dalszych decyzji lekarza. Kiedy na nasz SOR przyjeżdża karetka wprost z wypadku komunikacyjnego, a pacjent jest w ciężkim stanie i wymaga natychmiastowej diagnostyki, to właśnie – dla przykładu – badanie tomografii komputerowej wraz z oceną lekarza radiologa wytycza zakres obrażeń pacjenta i pozwala podjąć kolejne, trafione decyzje tak, by działania miały odpowiednią kolejność i przyniosły trwałość życia i zdrowia – mówi Piotr Gołaszewski.

Radiologia i diagnostyka obrazowa w Polsce i na Mazowszu

Dla przykładu, w 2022 r. m.in. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. w Warszawie wykonano blisko 21 tys. tomografii komputerowych (TK) i ponad 40 tys. badań RTG, w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie –  blisko 11 tys. TK i ponad 15 tys. badań RTG. W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. przeprowadzono 34,5 tys. badań TK i 48,5 tys. RTG.

Według danych statystycznych Naczelnej Izby Lekarskiej, łączna liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Polsce wynosi 4572 osoby  (wykonujących zawód 4282 osoby).  W województwie mazowieckim – zgodnie z tzw. mapą potrzeb zdrowotnych na 2021 r. – w dziedzinie radiologia i diagnostyka pracowało 888 lekarzy, co oznacza statystycznie 16,4 specjalistów na 100 tys. ludności. Średni wiek lekarza to ponad 51 lat.

Odkrycie, które zmieniło medycynę

8 listopada 1895 r. Wilhelm Conrad Röntgen odkrył nowy rodzaj promieniowania, który od jego nazwiska nazwano promieniowaniem rentgenowskim. Już kilka tygodni po dokonaniu tego odkrycia wykonał pierwsze zdjęcie rentgenowskie. W 1901 r. został wyróżniony pierwszą w historii nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki.
Na cześć odkrycia promieni X, od 2012 r., każdego roku 8 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Radiologii.

 

[1] Stan na dzień 30.09.2023 r.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony