Informacje prasowe

Region ciechanowski z dofinansowaniem sejmiku

IMG_9248.jpg Autor: Żaneta Herner

Radni województwa mazowieckiego przeznaczyli prawie 1 mln zł m.in. na rewitalizację miejsc pamięci, edukację z zakresu zdrowia psychicznego, zakup sprzętu i instrumentów muzycznych dla OSP w regionie ciechanowskim. Sejmik Mazowsza przyznał także prawie 100 tys. zł na zakup instrumentów muzycznych trzem podmiotom z powiatu przasnyskiego i ponad 68 tys. zł z programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024” dla miasta oraz gminy Przasnysz.

W tym roku samorząd województwa realizuje 22 autorskie zadania i programy wsparcia, w ramach których gminy i powiaty mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności.

– Na realizację programów wsparcia przeznaczyliśmy rekordowy miliard złotych. Od początku roku podpisujemy umowy z lokalnymi samorządami, dzięki czemu wiele z inwestycji już się rozpoczęło. Na ostatniej sesji sejmiku rozstrzygnęliśmy kolejne nabory. Tym razem środki pozwolą m.in. na renowację ważnych dla społeczności miejsc pamięci czy edukację zdrowotną – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Rewitalizacja miejsc pamięci i tworzenie nowych

„Mazowsze dla miejsc pamięci” to program samorządu województwa mazowieckiego, w ramach którego gminy i powiaty mogły pozyskiwać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Wsparciem mogły być objęte obiekty związane m.in. z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie znaczące dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, a także miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. W tym roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 2 mln zł na realizację 38 inwestycji. Prawie 290 tys. zł to kolejne dofinasowanie sejmiku Mazowsza, tym razem dla siedmiu projektów w subregionie ciechanowskim.

Natomiast łącznie ponad 68 tys. zł trafi do miasta oraz gminy Przasnysz z regionu ostrołęckiego. Te środki pozwolą na rekonstrukcję i konserwację pomnika św. Rocha w Przasnyszu oraz wzniesienie pomnika członków POW w miejscowości Bogate.

W trosce o zdrowie psychiczne

W programie „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” o wsparcie mogły ubiegać się powiaty i miasta na prawach powiatu. Dofinansowanie mogło obejmować promocję zdrowia i edukację zdrowotną z zakresu zdrowia psychicznego dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, prowadzoną w formie np. poradnictwa indywidualnego i grupowego, programów psychoedukacyjnych czy warsztatów i szkoleń. Na realizację programu władze regionu przeznaczyły ponad 1,5 mln zł. Dzięki temu zostaną zrealizowane 23 projekty w całym województwie. Sejmik Mazowsza przyznał 200 tys. zł na działania związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń wśród mieszkańców powiatu płońskiego. Środki pozwolą zrealizować działania „Szkoły pozytywnego myślenia” i akcję „#Self-care. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne”.

Pomoc sejmiku dla OSP

Kolejne środki z budżetu Sejmiku Mazowsza dla ochotniczych straży pożarnych pozwolą na uzupełnienie zasobów ochrony indywidualnej i zakup sprzętu specjalistycznego dla druhów z trzech jednostek OSP z powiatu żuromińskiego: Chamsk, Żuromin i Młudzyn oraz OSP Szydłowo w powiecie mławskim. Dofinansowanie wynosi łącznie prawie 60 tys. zł.

Orkiestry ze wsparciem

Ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia i orkiestry parafialne mogą liczyć na pomoc samorządu Mazowsza w zakupie instrumentów muzycznych. W ramach programu „Mazowsze dla orkiestr” kilkanaście jednostek OSP z subregionu ciechanowskiego oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo ARKA i Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Achacjusza w Skołatowie otrzymały wsparcie w wysokości prawie 420 tys. zł. Natomiast prawie 100 tys. zł zasili orkiestry z dwóch OSP i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała z powiatu przasnyskiego z regionu ostrołęckiego.

Zbiorniki wodne dla małej retencji

Co roku możliwe jest składanie wniosków o dotację z budżetu województwa mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z zakresu budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. Sejmik Mazowsza przyznał ponad 27 tys. zł gminie Radzanów z powiatu mławskiego na renowację zbiornika wodnego w miejscowości Bońkowo Kościelne.

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602,
e-mail: biuro.prasowe@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony