Aktualności - ekologia i środowisko

Ekocyrkularni – konkurs dla przedszkoli i szkół rusza już we wrześniu

Autor: Fot. Materiały organizatora.

Masz pomysł, jak zatrzymać surowce i produkty w obiegu tak długo, jak jest to możliwe? Wyślij zgłoszenie.

Ideą przedsięwzięcia jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z  województwa mazowieckiego dotyczących tej tematyki.

Do wzięcia udziału w konkursie zachęca Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa.
– Serdecznie zapraszam przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z  województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w II edycji „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni".

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym

Urszula Pawlak, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w urzędzie marszałkowskim podkreśla znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). – Termin można wyjaśnić w najprostszy sposób: życie w zgodzie z zasadami GOZ, to życie zgodnie z naturą. I edycja konkursu cieszyła się popularnością, a zgłoszone do konkursu aktywności były dla nas bardzo inspirujące – stały się motorem napędowym naszych działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, która jest obecna w życiu każdego człowieka.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem promującym GOZ na Mazowszu. Został on przygotowany przy współpracy z Teatrem Ekologicznym w Warszawie, który ekologię, w tym działania na rzecz gospodarki cyrkularnej, łączy w niezwykły sposób ze sztuką.

 

Zasady konkursu

Do konkursu można zgłaszać przeprowadzone, w przedszkolu lub szkole, zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych (dni otwartych, konkursów, przedsięwzięć społecznych, imprez, warsztatów, zajęć technicznych, sportowych), angażujących społeczność szkolną, rodziny i przyjaciół przedszkolaków oraz uczniów w celu zapoznania się z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz możliwości jej stosowania w życiu codziennym.

Do konkursu może być zgłoszone jednorazowe wydarzenie (lekcja, warsztat, konkurs, impreza szkolna, dzień otwarty, tydzień/ miesiąc tematyczny) zrealizowane w placówce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 2 października 2023 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Od 1 września do 2 października 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych pod numerami telefonów: (22)356-38-39, (22) 5979-092, (22) 5979-480.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony