Aktualności - ekologia i środowisko

30-lecie Związku Gmin Regionu Płockiego

marszałek Adam Struzik i odznaczone osoby Autor: Fot. Fokusmedia

Z okazji jubileuszu marszałek Adam Struzik wręczył członkom związku dyplomy uznania. Otrzymało je w sumie 19 osób.

– Serdecznie dziękuję za Waszą pracę i wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz gmin i mieszkańców regionu płockiego – mówił marszałek AdamStruzik, wręczając dyplomy uznania. 

Energetyczna konferencja

Z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia związek zorganizował konferencję pn. „Nowa energia dla gmin Zachodniego Mazowsza”. W jej ramach odbyły się 4 wykłady.

Pierwszy – „Partnerstwo i współpraca – kluczem do rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka” wygłosił Andrzej Nowakowski prezydent Płocka, przewodniczący zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego. O możliwościach finansowania i wsparcia rozwoju energetyki rozproszonej i społeczności energetycznych w Polsce mówił Marcin Rudnik, ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.

Prezentację wprowadzającą do nowych zasad funkcjonowania klastrów energii przygotował Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Zaś trzy strategie rozwoju dla klastrów energii, w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego przedstawił Arkadiusz Mikołajczyk, ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.

O związku

Związek Gmin Regionu Płockiego (ZGRP) rozpoczął swoją działalność 14 kwietnia 1994 r. Zrzesza gminy powiatów: płońskiego, płockiego i gostynińskiego. Do jego głównych zadań należą m.in.:

 • prowadzenie działań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska w zakresie rekultywacji składowisk, odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, budowy oczyszczalni, kanalizacji, gospodarki odpadami,
 • przygotowanie i prowadzenie programów:
  • usuwania wyrobów zawierających azbest;
  • opieki nad zwierzętami;
  • transportu lokalnego.
 • podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa oraz edukacja i kształcenie w formach pozaszkolnych poprzez inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych i szkoleniowych w tym podnoszących jakość funkcjonowania administracji publicznej/samorządowej,
 • promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców,
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju turystyki.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony