Aktualności - ekologia i środowisko

Go Mazovia Life – by chronić środowisko Mazowsza

Dyrektor Marcin Podgórski wypowiada się do mikrofonu podczas konferencji Autor: fot. Michał Słaby

W siedzibie urzędu marszałkowskiego w Warszawie spotkali się przedstawiciele samorządów lokalnych i stowarzyszeń, by omówić postępy nad projektem mającym pomóc Mazowszu wdrożyć gospodarkę o obiegu zamkniętym.

To już trzecia konferencja poświęcona nowatorskiemu projektowi Go Mazovia Life. Na czym polega jego nowość? Województwo mazowieckie opracowało złożoną i pionierską w skali Europy koncepcję wdrażania planu gospodarki odpadami i transformacji obecnego systemu na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ).

Cele

Projekt ma zapewnić odpowiednie warunki do wdrożenia w jak najszybszym czasie Planu gospodarki odpadami i Programu zapobiegania powstawania odpadów, uwzględniając przy tym unijne, krajowe i regionalne przepisy.

Dzięki projektowi Go Mazovia Life Pl mazowieckie gminy łatwiej zrealizują zadania własne w tym obszarze.

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym i wdrażanie  Planu Gospodarki odpadami to przede wszystkim poprawa jakości zasobów naturalnych i środowiska, a tym samym jakości życia mieszkańców Mazowsza.

Skąd fundusze na program?

Fundusze na ten cel zaplanowano pozyskać z programu LIFE – instrumentu finansowego Unii Europejskiej poświęconego współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Województwo mazowieckie złożyło już wniosek aplikacyjny. Komisja Europejska zaakceptowała jego wstępną koncepcję (Concept Note). Obecnie przygotowuje się do złożenia pełnego wniosku (Full Proposal).

Podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim, 15 lutego, podsumowano dotychczasową pracę nad projektem i przedstawiono jego koncepcję partnerom.

Prace nad projektem nie ustają

Od początku roku trwają intensywne prace nad wnioskiem oraz negocjacje z partnerami, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie i ich wkład w koncepcje projektu.

– Gospodarka odpadami jest niezwykle ważna, zwłaszcza patrząc na liczbę wciąż wytwarzanych odpadów i trudności z ich przetwarzaniem. Ten projekt ma na celu wypracowanie korzystnych dla nas wszystkich rozwiązań w obszarze podniesienia jakości zasobów naturalnych i środowiska – podkreślił Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM.

Czas do 5 marca

Województwo mazowieckie ma czas do 5 marca na złożenie pełnego wniosku Full Proposal do Programu Life. Trwają intensywne prace nad przygotowaniem jak najlepszego i najefektywniejszego dokumentu, który pozwoli uzyskać możliwie największą liczbę punktów od Komisji Europejskiej i tym samym wygrać.

Koszt i realizacja

Projekt jest realizacją długofalową i efekty będą widoczne stopniowo. Realizację wszystkich etapów projektu zaplanowano na okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2034 r., a jego budżet to ponad 18 mln EUR.

Kwota dofinansowania z Programu LIFE wynosić będzie ponad 11 mln EUR. Pozostałe środki planuje się pozyskać ze funduszy komplementarnych w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych wszystkich beneficjentów projektu.

Współbeneficjenci projektu

 1. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
 2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Federacja Banków Żywności
 4. Fundacja Frank Bold
 5. Centrum Kooperacji Recyklingu non profit system sp. z o.o., Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 6. Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
 7. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku sp. z o.o.
 8. PPUH „RADKOM” sp. z o.o.
 9. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
 10. 10 gmin: Czosnów, Gzy, Izabelin, Jabłonna, Rząśnik, Szreńsk, Świercze, Wąsewo, Zaręby Kościelne, Brwinów
 11. 7 gmin miejskich: Chorzele, Łochów, Łomianki, Mrozy, Mszczonów, Pułtusk, Serock
 12. 9 miast: Ciechanów, Gostynin, Legionowo, Mińsk Mazowiecki, Płock, Płońsk, Radom, m.st. Warszawa, Żyrardów.

 

 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony