Aktualności - ekologia i środowisko

GO MAZOVIA LIFE PL

Członek zarządu Janina Ewa Orzełowska przemawia podczas konferencji Autor: fot. arch. UMWM

To nazwa projektu, który ma uporządkować gospodarkę odpadami na terenie województwa mazowieckiego i zmienić obecny system na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Dzięki niemu mazowieckie gminy stworzą lepsze warunki do realizacji zadań własnych w tym obszarze, a mieszkańcy będą mieć zagwarantowany dostęp do ekologicznej i przyjaznej środowisku infrastruktury do zagospodarowania odpadów.

By pozyskać środki na realizację projektu, 5 września 2023 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego złożył wniosek (tzw. Concept Note) do programu LIFE. Planuje się, że projekt będzie trwać od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2034 r. Budżet przedsiewziecia to ponad 18 mln euro, z czego kwota dofinansowania z programu LIVE wynosi ponad 11 mln euro. Do konsorcjum projektowego należą:

 • Koordynator Konsorcjum: Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Współbeneficjenci:
  • MBPR – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego,
  • 26 gmin województwa mazowieckiego, w tym:
   • 9 gmin miejskich (w tym 3 gminy miejskie na prawach powiatu),
   • 8 gmin miejsko-wiejskich,
   • 9 gmin wiejskich,
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie sp. z o.o.,
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  • Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
  • Fundacja Frank Bold,
  • Polskie Stowarzyszenie Zero Waste,
  • Federacja Polskich Banków Żywności.

Samorząd województwa dopuszcza możliwość poszerzenia składu konsorcjum projektowego, dlatego zapraszamy wszystkich, którzy maja pomysł/wizję na transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, którą by chciał zrealizować w ramach projektu.

Prace nad projektem trwają

Podczas konferencji poświęconej projektowi GO MAZOVIA LIFE PL członkowie konsorcjum rozmawiali o jego realizacji, w związku z aplikowaniem do Programu LIFE. W spotkaniu uczestniczyła członkini zarządu Janina Ewa Orzełowska.

– Gospodarka odpadami jest niezwykle ważna, zwłaszcza patrząc na liczbę wciąż wytwarzanych odpadów i trudności z ich przetwarzaniem. Dlatego oprócz wspierania finansowego, pomagamy również merytorycznie oraz w pozyskiwaniu funduszy na ten cel – zaznaczyła członkini zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Rozpoczęto też działania związane z przygotowaniem pełnego wniosku do drugiego etapu aplikowania do Programu LIFE, który jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym współfinansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska i klimatu. Program LIFE obejmuje perspektywę finansową 2014–2020 oraz 2021–2027 i jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007–2013.

Aby projekt GO MAZOVIA LIFE PL przynosił efekty, zdecydowano, by wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego stworzyć mechanizmy i narzędzia, które zagwarantują osiągnięcie ambitnych wymagań środowiskowych wynikających m.in. z przepisów krajowych i unijnych.

 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony