Aktualności - ekologia i środowisko

Jubileusz Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Marszałek Adam Struzik i przedstawiciele Brudzeńskiego Parku Kraobrazowego Autor: fot. arch. UMWM

Dokładnie 35 lat temu, w 1988 r., założono Brudzeński Park Krajobrazowy. W jubileuszu uczestniczył marszałek Adam Struzik.

Podczas uroczystości marszałek uhonorował dyrekcję Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego dyplomem uznania „za całokształt działalności na rzecz zachowania i ochrony dziedzictwa naturalnego oraz cenny wkład wniesiony w promowanie unikatowych walorów przyrodniczych Mazowsza”.

– Jeśli jeszcze ktoś nie zna tego miejsca, gorąco zachęcam do odwiedzin. Warto zarezerwować sobie czas wolny na podziwianie malowniczych wąwozów, maleńkich jezior, rozlewisk i torfowisk, które utworzyła meandrująca wśród lasów rzeka Skrwa. Nie bez powodu tereny te nazywane są „mazowiecką Szwajcarią” – mówił marszałek Adam Struzik.

Zapraszamy do mazowieckiej Szwajcarii

Zielone tereny nad Skrwą należą do Mazowieckiego Zespołu Paków Krajobrazowych. Park znajduje się na terenie gminy Brudzeń Duży w powiecie płockim. Zajmuje powierzchnię 3 452 ha, jego otulina zajmuje 4 062 ha. Do parku należy dolina rzeki Skrwy Prawej na jej odcinku dolnym, powyżej ujścia do Wisły, wraz z przyległymi kompleksami leśnymi Brwilno, Brudzeń, Sikórz oraz w północnej części parku polodowcową rynnę Karwosiecko-Cholewicką z jeziorami Józefowskimi.

Urozmaicona rzeźba terenu parku jest osobliwością na nizinnym i równinnym Mazowszu. W przebiegu doliny Skrwy występują wielopoziomowe tarasy rzeczne oraz strome skarpy pocięte jarami i wąwozami. W dolinie i jej sąsiedztwie jest wiele łąk i lasów, są też ciekawe formy rzeźby polodowcowej: rynny, wały ozowe i niewielkie jeziora. Największe z nich  znajduje się w miejscowości Józefowo i jest bardzo chętnie odwiedzane przez okolicznych mieszkańców.

Brudzeński Park Krajobrazowy to także bogactwo flory i fauny leśnej. Znajdziemy tu grab, dąb szypułkowy, lipa, klon, jawor, dalej sosna, świerk i buk. Do najrzadszych roślin runa leśnego należy: śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, gwiazdnica wielokwiatowa. W lasach można spotkać dzika, sarnę, lisa, borsuka, a w okolicy rzek bobra i wydrę. Wśród ptaków rozpoznamy bociana czarnego, kormorana, czaplę siwą, łabędzia niemego, trzmielojada, zimorodka i remiza. W wodach Skrwy żyją leszcze, płotka, karp, szczupak, sandacz, sum, lin. Na terenie parku i otuliny zarejestrowano około tysiąca gatunków zwierząt wodnych i lądowych. Wysoki stopień różnorodności biologicznej wskazuje na dobrą kondycję środowiska przyrodniczego.

Atrakcje parku

Na pieszą wędrówkę po parku najlepiej wybrać szlak turystyczny im. Bolesława Krzywoustego, który przebiega wzdłuż Skrwy. Tutejsze widoki z punktów widokowych zostawiają niezapomniane wrażenia. Popularne są też spływy kajakowe Skrwą. Dla bardziej zaawansowanych polecamy żeglarstwo po Wiśle w pobliżu stanicy wodnej w Murzynowie.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony