Aktualności - ekologia i środowisko

Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych

Autor: fot. Michał Słaby

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli administracji samorządowej, instytucji i firm zainteresowanych wzmacnianiem i budową zdolności energetycznych mazowieckich gmin i powiatów.

Za nami Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych – wydarzenie, które zgromadziło liczne grono przedstawicieli administracji samorządowej, instytucji i firm zainteresowanych aktywnym udziałem w procesie wzmacniania i budowania zdolności energetycznych na poziomie mazowieckich gmin i powiatów.

Witając uczestników konferencji, pełnomocnik marszałka województwa mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych – Mariusz Rukat, podkreślił znaczenie tego ważnego, branżowego spotkania dla społeczności lokalnych. – Jest z nami szereg wiodących firm i instytucji w Polsce, które przedstawią jak wygląda społeczność energetyczna w praktyce. Będą to rozwiązania, które sięgają do technologii biometanu, biogazu, te które moglibyśmy zastosować w naszych małych lokalnych społecznościach – mówimy o wioskach, gminach i gminach wiejsko-miejskich.

Konferencję otworzył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, który w słowach wstępu zwrócił uwagę na złożoność poruszanej tematyki:

– Nawiązując do samego tytułu forum przypomnę, że jednym z najpilniejszych celów agendy ONZ 2030 jest zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do źródeł odnawialnej, niedrogiej energii. Jest to zarazem jeden z najtrudniejszych celów wspomnianej agendy (…). Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych powinno pozwolić nam znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak zwiększać bezpieczeństwo energetyczne na szczeblu mazowieckich gmin i powiatów przy jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów źródeł odnawialnych? – mówił marszałek.

W dyskusji panelowej, przedstawiciele ośrodków rządowych (w tym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa),  samorządowych (Burmistrz Miasta Sierpca) oraz firm, skupili się na problematyce transformacji energetycznej, której znaczące elementy mogą być realizowane na poziomie lokalnym. W tym kontekście omówiono możliwości i przesłanki sprzyjające tworzeniu społeczności – „wysp energetycznych”. Wskazano szczegółowe, korzystne uwarunkowania prawne towarzyszące tym procesom.

Przeanalizowano również szerokie możliwości agregacji zróżnicowanych form energii (elektrycznej, cieplnej i chłodu) na rzecz wzmacniania bilansu energetycznego lokalnych społeczności (spółdzielni) energetycznych. Działanie takie jest tym bardziej ważne, że pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału produkcji energii posiadanego (lub możliwego do pozyskania) przez prosumentów, bez konieczności odprowadzania części opłat z tytułu dystrybucji czy sprzedaży. Pod tym względem, podkreślono zasadność wykorzystania elementów gwarantujących nieprzerwany strumień dostaw – budowy stacji biogazu i biometanu. Odniesiono się także do perspektywy uzupełniania systemu w rozwiązania technologii wykorzystania wodoru.

W ramach debaty przedstawione zostały także oczekiwania ze strony jednostek samorządu terytorialnego wobec proponowanych rozwiązań, w tym działań w ramach klastrów i społeczności energetycznych.

Drugi panel dotyczył praktycznych rozwiązań społeczności energetycznych, w tym rozwoju  energetyki prosumenckiej. W tym zakresie, przedstawiciele organizacji branżowych i firm wskazali techniczne możliwości wzmacniania obecnych i budowania dodatkowych zdolności, które można wykorzystać w tym celu, w tym systemów zarządzania energią czy elementów kogeneracji. W przedstawionych prezentacjach wskazano rozwiązania komplementarne dla procesu tworzenia klastrów i spółdzielni energetycznych.
Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, który przewodniczył forum, zapewnił o poparciu dla inicjatywy, zapowiadając również plany uruchomienia programu pilotażowego na terenie województwa mazowieckiego w tym zakresie.

Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z XOOG Klastry Energii P.S.A.

 

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zamieszczone poniżej prezentacje powstały poza urzędem marszałkowskim, dlatego nie odpowiadamy za ich dostępność cyfrową.

Jeśli będą mieli Państwo problem z ich odczytaniem, prosimy o kontakt z Luizą Rybicką luiza.rybicka@mazovia.pl ; tel. 22 59 07 825, postara się pomóc Państwu w zapoznaniu z ich treścią.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony