Aktualności - ekologia i środowsko

Mazowsze dla klimatu

Widok na las Autor: fot. Pixabay

Przebudowa parków, tworzenie ścieżek edukacyjno-ekologicznych, nowe nasadzenia drzew i krzewów czy modernizacje ulicznego oświetlenia to przykłady projektów ekologicznych, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane na Mazowszu.

Zdaniem marszałka Adama Struzika to dobry punkt wyjścia do walki o nasze środowisko.

– Kwestia zmian klimatycznych nie jest dziś już tylko hasłem czy przepowiednią, ale realnym problemem, z którym mamy do czynienia na co dzień. Musimy działać, by zatroszczyć się o to, co mamy nie tylko z myślą o nas samych, ale i o przyszłych pokoleniach. Kluczem do tego są właśnie proekologiczne inwestycje, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodą, tworzenie zielonych przestrzeni czy stosowanie energooszczędnego oświetlenia w przestrzeni publicznej. I temu służy nasz program.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu Mazowsze dla klimatu 2022 to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły w sumie 157 zadań na kwotę ponad 11,2 mln zł. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy, które otrzymają wsparcie w wysokości ponad 5,7 mln zł.

Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego podkreśla, że program daje lokalnym samorządom możliwość realizowania różnego rodzaju inwestycji.

– Każda gmina jest inna, a co za tym idzie ma inne priorytety. Dlatego też zakres działań, które mogły otrzymać nasze wsparcie był naprawdę szeroki. Ogrody deszczowe, tężnie solankowe, zielone przystanki, naturalistyczne stawy retencyjne, zbiorniki na deszczówkę czy oświetlenie energooszczędne to tylko wybrane przykłady. 

Wiele zgłoszonych projektów dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego.

– Samorządy coraz częściej stawiają na rozwiązania, które mają szerokie pole oddziaływania. Tak, jak w tym przypadku, gdy z jednej strony gminy dbają o środowisko, a jednocześnie mają szansę na wygenerowanie oszczędności w swoich budżetach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. – Dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W ramach programu samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie na zadania dotycząca: realizacji błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej, retencjonowania wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej oraz realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.

Nowy autorski program samorządu Mazowsza cieszył się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów.

– To pokazuje, jak bardzo gminom zależy na wprowadzaniu pozytywnych, proekologicznych zmian. Po latach stawiania na nowoczesność i tworzenie przestrzeni z betonu, wracamy na dobre, zielone tory. Obecny trend daje nadzieję, że będziemy oddychać czystym powietrzem i zyskamy przestrzeń, w której będziemy żyć w symbiozie z naturą i czuć się bezpiecznie. – Zauważa Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.

O wsparcie mogły ubiegać się wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego. Każda z nich mogła złożyć maksymalnie jeden wniosek, a w przypadku Warszawy, wnioskodawca mógł złożyć maksymalnie jeden wniosek na każdą dzielnicę. Pomoc finansowa w ramach programu nie mogła przekroczyć kwoty 100 tys. zł. Lista beneficjentów w załączniku.

Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, program jest odpowiedzią na potrzeby Mazowszan i lokalnych samorządów.

– Dziś działania proekologiczne są bardzo popularne. Myślę, że to efekt coraz większej świadomości mieszkańców o tym, jak duży wpływ na zmiany klimatyczne mają podejmowane przez nas decyzje i sposób życia. Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań do naszego otoczenia to szansa na zatrzymanie degradacji środowiska na rzecz pozytywnych zmian.

 

Lista beneficjentów programu Mazowsze dla klimatu 2022 stanowi załącznik do uchwały nr 655/317/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 26 kwietnia 2022 r.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony