Aktualności - rolnictwo

Sierpeckie KGW wyróżnione

Marszałek wręcza na scenie paniom z koła gospodyń wiejskich dyplom uznania Autor: fot. arch. UMWM

Dbają o zachowanie lokalnych tradycji, ale też stawiają na rozwój i aktywizują mieszkańców – takie są koła gospodyń wiejskich, których szeroka działalność jest coraz częściej doceniana.

Tak też było podczas Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Sierpeckiego, kiedy marszałek Adam Struzik wyróżnił dyplomami uznania 45 kół gospodyń wiejskich za aktywne wspieranie nie tylko lokalnej tradycji, ale też rozwoju ich małych ojczyzn.

 – Rozwój mazowieckich wsi to zasługa nie tylko umiejętnego zarządzania wójtów i burmistrzów gmin, ale też prężnego działania lokalnych grup. Dzięki nim polska wieś jest silna, jak nigdy wcześniej. To Wy, Drogie Panie (i coraz częściej Panowie) organizujecie i ubarwiacie życie waszych miejscowości. Inicjujecie i organizujecie fantastyczne wydarzenia – podkreślił marszałek Adam Struzik. – Dbacie o naszą tradycję – i to nie tylko tę kulinarną. Wierzę, że ten kongres przyczyni się do integracji lokalnych stowarzyszeń oraz wymiany doświadczeń, co zaowocuje w przyszłości nowymi pomysłami.

Koła gospodyń wiejskich w szczególny sposób dbają o otoczenie, pielęgnują tradycję i zwyczaje, a przede wszystkim angażują lokalną społeczność w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Swoją aktywnością wspierają rozwój swoich miejscowości, a pielęgnując tradycję i lokalne zwyczaje, wspomagają kulturę.

Samorząd Województwa Mazowieckiego doskonale wie, jak wielką siłą mazowieckiej wsi są koła gospodyń wiejskich. W ciągu ostatnich trzech lat dofinansował działalność blisko 2 tys. projektów na kwotę ponad 10 mln zł.

Z każdym rokiem zwiększa się liczba ofert składanych przez koła gospodyń wiejskich w ramach zadania pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” z obszaru „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. W roku 2020 dofinansowanie otrzymało 476 oferentów na kwotę około 2,3 mln zł. Rok później ostatecznie wsparcie otrzymało 604 oferentów na kwotę blisko 3 mln zł. W tym roku fundusze na kwotę prawie 5,5 mln zł otrzymało 834 oferentów (stan na 3.10.2022).


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony