Aktualności - rozwój regionalny

30-lecie działalności Wołomińskiego Klubu Biznesu

Autor: fot. arch. UMWM

Podczas jubileuszowej gali marszałek Adam Struzik wręczył Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” oraz dyplomy uznania członkom organizacji.

Wołomiński Klub Biznesu

Historia Wołomińskiego Klubu Biznesu, Stowarzyszenia Środowisk Gospodarczych Powiatu Wołomińskiego (WKB) zaczęła się na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ostatecznie WKB zarejestrowano w czerwcu 1993 r.

–  Dzisiejsze spotkanie to nie tylko okazja do podsumowania 30-letniej działalności i dokonań Wołomińskiego Klubu Biznesu, ale także do rozmów na temat możliwości i wyzwań, w procesie budowania innowacyjnej i dynamicznej gospodarki. Wierzę, że przyczyni się ono do umocnienia regionalnego środowiska przedsiębiorców, jak również stanie się inspiracją do podejmowania kolejnych działań mających na celu podnoszenie standardów polskiego biznesu – podkreślił Adam Struzik.

Poza działalnością nakierowaną na przedsiębiorców, Wołomiński Klub Biznesu działa też w innych obszarach. Są wśród nich działania społeczne, charytatywne, edukacyjne czy kulturalne obejmujące swoim zakresem wiele grup społecznych. Przedsiębiorcy skupieni wokół WKB angażują się w kampanie społeczne, uczestniczą w ciałach doradczych i opiniotwórczych zarówno na poziomie swoich gmin, jak również powiatu i województwa.

Serdecznie gratuluję tak doniosłego jubileuszu, 30-lecia Wołomińskiego Klub Biznesu oraz jego dotychczasowego dorobku i osiągnięć. Cieszy mnie fakt, że w naszym regionie nie brakuje ludzi ambitnych, kreatywnych i pracowitych, gotowych zaryzykować i współtworzyć nowoczesną polską gospodarkę. – gratulował Adam Struzik.

Marszałek Adam Struzik wręczył pamiątkowe medale „Pro Masovia” osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz organizacji. Otrzymali je: Leon Stroczkowski, Tadeusz Redyk, Helena Janina Kusiak, Mieczysław Maciążek i Jan Józef Myszk
Dodatkowo medalem uhonorowano samo Stowarzyszenie Środowisk Gospodarczych Powiatu Wołomińskiego pod nazwą „Wołomiński Klub Biznesu”.


– W naszym regionie nie brakuje ludzi ambitnych, kreatywnych i pracowitych, gotowych zaryzykować i współtworzyć nowoczesną polską gospodarkę. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć, życząc owocnych kolejnych lat działalności – mówił marszałek Adam Struzik.


Ponadto dyplomami uznania uhonorowano najbardziej zasłużonych na rzecz organizacji w podziękowaniu za zaangażowanie w działanie na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu oraz aktywny wkład w jej sprawne funkcjonowanie.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony