Aktualności - rozwój regionalny

Cztery autorskie programy rozstrzygnięte

garść pieniędzy Autor: Fot. GettyImages/ Adam88xx

Są pieniądze na realizację kolejnych czterech programów wsparcia. Beneficjenci otrzymają ponad 22 mln zł.

Sejmik Mazowsza rozstrzygnął kolejne cztery programy wsparcia – „Mazowsze dla zabytków”, „Mazowsze dla czystego ciepła”, „Mazowsze dla miejsc pamięci” i „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”.

– Zainteresowanie naszymi programami wsparcia jest ogromne. Co roku zwiększamy więc pulę środków na pomoc lokalnym samorządom i organizacjom pozarządowym. W tym roku realizujemy ponad 20 takich programów i przeznaczamy na nie aż miliard złotych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Mazowsze dla zabytków

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach – to działania, które kwalifikowały się do uzyskania dotacji z programu „Mazowsze dla zabytków”.

Wsparcie obejmuje m.in. konserwację polichromii, remonty elewacji, izolacje przeciwwilgociowe budynków, remonty dachów, konserwację stolarki okiennej oraz rewitalizację zabytkowego parku.

Samorząd Mazowsza dofinansował 140 projektów. W sumie to 13,8 mln zł z budżetu województwa na ratowanie zabytków w całym regionie.

Lista beneficjentów

Mazowsze dla czystego ciepła

O wsparcie w ramach programu mogły ubiegać się gminy z terenu województwa mazowieckiego. Warunkiem ubiegania się była realizacja lub uruchomienie, przed podpisaniem umowy:

  • programu udzielania mieszkańcom dotacji do wymiany źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych
  • lub dodatku na zakup nośników energii.

W sumie samorząd województwa przeznaczył 4,8 mln zł na realizację 18 projektów w całym województwie.

Lista beneficjentów

Mazowsze dla miejsc pamięci

Gminy i powiaty mogły również pozyskać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci, takich jak:

  • pomniki,
  • kapliczki,
  • krzyże przydrożne,
  • nagrobki
  • czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne.

Wsparciem mogły być objęte obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie ważne dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, a także miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. Samorząd Mazowsza przeznaczył 2 mln zł na realizację 38 inwestycji na Mazowszu.

Lista beneficjentów

Mazowsze dla zdrowia psychicznego

Samorząd Mazowsza wspiera również działania związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń wśród mieszkańców województwa. Na program „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” przeznaczył ponad 1,5 mln . Dzięki temu zostaną zrealizowane 23 projekty w całym województwie.

Beneficjentami programu są powiaty i miasta na prawach powiatu. Wsparcie obejmuje promocję zdrowia i edukację zdrowotną z zakresu zdrowia psychicznego dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa prowadzoną w formie np. poradnictwa indywidualnego i grupowego, programów psychoedukacyjnych czy warsztatów i szkoleń.

Lista beneficjentów

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony