Aktualności - rozwój regionalny

„Marszałek 25-lecia”

ZPP uhonorował marszałka Adama Struzika tytułem Marszałka 25-lecia Autor: fot. Tomasz Targoński (KM).

Marszałek Adam Struzik został wyróżniony tym honorowym tytułem przez Związek Powiatów Polskich w uznaniu za szczególne zasługi podczas służby na rzecz społeczności lokalnych.

Na Zamku Królewskim odbyło się uroczyste Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich (ZPP). Miejsce wyjątkowego spotkania samorządowców nie zostało wybrane przypadkowo. To tutaj 25 lat temu odbyło się uroczyste wręczenie aktów erekcyjnych przedstawicielom wszystkich powiatów. Ćwierć wieku temu – 5 czerwca 1998 r. uchwalono ustawę o samorządzie powiatowym. Dla uczczenia tej szczególnej w historii polskiej samorządności daty, Związek Powiatów Polskich wraz z Biurem „Niepodległa” zorganizował jubileuszowe wydarzenie, podczas którego spotkali się delegaci reprezentujący miasta na prawach powiatu oraz powiaty z całej Polski. Obecni byli też przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz środowisk naukowych.

Adam Struzik „Marszałkiem 25-lecia”

Marszałek Adam Struzik w swoim przemówieniu podkreślił, że ostatnie ćwierć wieku było dobrym czasem pod względem stabilności i najdłuższym w historii naszego państwa, narodu okresem pokoju, spokoju i rozwoju. – 25 lat temu, w wyniku reformy administracyjnej powstało 16 województw i 308 samorządowych powiatów. Te ćwierć wieku, to czas zmian i intensywnego rozwoju, który śmiało możemy nazwać dziś awansem cywilizacyjnym. Dokonał się on się przede wszystkim, dzięki wielu przemianom ustrojowym, ale też dzięki temu, że staliśmy się członkami NATO, Unii Europejskiej i też dzięki samorządom. Zyskały wszystkie wspólnoty, od tej najmniejszej, poczynając od sołectwa, osiedla w miastach, po gminy, powiaty i województwa.

Marszałek Adam Struzik zaznaczył też, z czego wynika ogromne wsparcie samorządu Mazowsza dla działań i aktywności organizacji samorządowych i pozarządowych. – Wdrażamy w województwie mazowieckim 20 programów wsparcia. W tym roku miliard złotych z własnego budżetu przeznaczamy na wsparcie dla wspólnot gminnych, powiatowych, dla organizacji pozarządowych, bo uważamy, że tu jest ten element dźwigni, współpracy, pewnego mnożnika.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony