Aktualności - rozwój regionalny

Mazowsze gościło geodetów z całego świata

Geodetka Województwa Mazowieckiego stoi przy ambonie i wygłasza wykład. Za nią jest wyświetlana prezentacja Autor: fot. arch. UMWM

W XXVII Kongresie Międzynarodowej Federacji Geodetów uczestniczyli przedstawiciele z 90 krajów. W tym roku kongres udało się zorganizować je w Polsce, na Mazowszu, m.in. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Kongres geodetów to około tysiąc uczestników z blisko 90 krajów świata, 6 paneli plenarnych oraz dziesiątki prezentacji odbywających się w 10 sesjach równoległych. Można było wysłuchać wystąpień przedstawicieli światowych stowarzyszeń, organizacji naukowych, jak i reprezentantów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Przygotowane też były stoiska wystawowe czołowych producentów urządzeń i oprogramowania pomiarowego.

O służbie geodezyjnej i kartograficznej w Polsce

Goście kongresu poznali strukturę organizacyjną służby geodezyjnej i kartograficznej w Polsce oraz podejmowanymi inicjatywami na poziomie centralnym. Opowiedziała o niej Alicja Kulka p.o. Głównego Geodety w Kraju oraz Iwona Głuchowska-Rylska Geodeta Województwa Mazowieckiego, która przedstawiła prezentację „Dane przestrzenne dźwignią rozwoju gospodarczego i społecznego” w kontekście potrzeb i wychodzących im naprzeciw inicjatyw regionalnych.

„Doskonałość geoprzestrzenna dla lepszego życia”

Jeżeli wspominamy o wielkim międzynarodowym przedsięwzięciu angażującym geodetów całego globu, tegoroczny Kongres nie mógł się obyć bez wystąpienia prezydenta Międzynarodowej Federacji Geodetów, Rudolfa Staigera, który w 2022 r. kończy trwającą 4 lata kadencję. Prezydent Staiger przybliżył wizję związaną z tematyką przewodnią tegorocznego Kongresu („Wolontariat na rzecz przyszłości – doskonałość geoprzestrzenna dla lepszego życia”). W ciekawym wystąpieniu zwrócił uwagę na krytyczną zależność dynamiki rozwoju branży geodezyjnej od zaangażowania społecznego, wzrostu świadomości i dostępności oraz wyznaczania nowych kierunków zastosowań danych przestrzennych.

Wyzwania geodezji i kartografii

Cel wiodący kongresu to nakreślenie i omówienie wyzwań, jakie stoją przed geodezją i kartografią w obszarze: rynku nieruchomości, projektowania osnów geodezyjnych, działań zapobiegających niekorzystnym zmianom klimatycznym, usprawniania procesów budowlanych, wdrażania nowych technologii, doskonalenia rozwiązań prawnych i standaryzacyjnych, czy nawet budowy założeń systemu własności gruntowej na Marsie. Ważną kwestią omawianą podczas Kongresu jest także budowa przyszłości światowej geodezji. Zależy ona nie tylko od rozwoju technologicznego, ale też dynamicznego i niezawodnego dopływu młodych, zdolnych ludzi do zawodu geodety.

Promocja polskiej kultury i tradycji

W tym roku była to też fantastyczna okazja do promocji polskich osiągnięć w zakresie geodezji, ale także polskich tradycji, obyczajów, atrakcji kulturalnych czy kulinarnych. Uczestnicy kongresu mogli podziwiać występy Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, czy zasmakować specjałów tradycyjnej polskiej kuchni. Była też okazja, by odwiedzić miejsca związane z badaniami geodezyjnymi i pracami kartograficznymi – m.in. Muzeum Geodezyjne WPG, siedzibę Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii czy obiekty Politechniki Warszawskiej.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony