Aktualności - rozwój regionalny

Mazowsze na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Marszałkowie polskich regionów podczas forum w Karpaczu. Autor: Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Uczestnicy spotkania, w tym m.in. marszałkowie województw dyskutują o perspektywach gospodarczych oraz współczesnych wyzwaniach, jakie stoją przed regionami, Polską oraz Europą.

Forum Ekonomiczne, to największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas licznych debat i spotkań Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentują członkinie zarządu Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc.

Forum Ekonomiczne

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”.

Tematykę współpracy transgranicznej w kontekście integracji europejskiej bez podtekstów politycznych przybliżyła członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

– Oddolna współpraca społeczności lokalnych zakłada efekt synergii i przynosi korzyści mieszkańcom, a środki zewnętrzne płynące na projekty transgraniczne osiągają najlepsze wskaźniki wykorzystania funduszy UE. Jednocześnie działania wojenne w Ukrainie, niedawna pandemia i inne okoliczności wpływają na obszary i zakres tej współpracy. Rozmawiamy o aktualnych wyzwaniach tej współpracy, widzianej z perspektywy różnych krajów i regionów – podkreśliła członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

O edukacji dla przyszłości oraz ofertach dla szkolnictwa mówiła członek zarządu Elżbieta Lanc.

– Uczelnie obecnie postrzegane są nie tylko jako źródła wysoko wykwalifikowanych kadr w regionach, ale także jako ośrodki innowacyjne i badawcze. Reagując na aktualne potrzeby rynku, szkoły wyższe powinny wdrażać nowe programy nauczania i zaawansowane technologie, oraz wykorzystywać potencjał współpracy z biznesem – zaznaczyła Elżbieta Lanc.

Dyskusje na szczeblu samorządowym

Przedstawiciele województw aktywnie włączali się w dyskusje na posiedzeniu Konwentu Marszałków. Rozmawiali m.in. o kondycji ochrony zdrowia w Polsce – dziedzinie priorytetowej na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Omawiano także strategiczne zagadnienia związane z transportem kolejowym, których celem jest poprawa jakości i warunków życia obywateli. Poruszono też temat współpracy z UNICEF-em. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii zajmujący się przygotowaniami do Expo 2025 w Osace. Przedstawili oni program promocji polskich regionów.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony