Aktualności - rozwój regionalny

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka

marszałek Adam Struzik przemawiający w Sali Kolumnowej sejmu Autor: fot. Michał Słaby

Podczas konferencji marszałek Adam Struzik mówił m.in. o wpływie standardów europejskich na rozwój samorządności terytorialnej w Polsce.

XVI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka „75 lat oddziaływania Rady Europy na kształtowanie europejskiej przestrzeni prawnej w obszarach demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka” została zorganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. W dniach 14-16 kwietnia zaplanowano szereg paneli poświęconych roli instytucji europejskich w kształtowaniu praworządności i ochrony praw człowieka. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła sekretarz generalna Rady Europy – Marija Pejčinović Burić oraz marszałek Adam Struzik. Uczestników konferencji powitała marszałek senatu XI kadencji – Małgorzata Kidawa-Błońska.

O kształtowaniu samorządu terytorialnego w Polsce

Marszałek Adam Struzik podczas wystąpienia, którego tematem było „Znaczenie międzynarodowych standardów demokratycznych dla kształtowania się samorządu terytorialnego w Polsce”, podkreślił m.in. znaczenie reformy administracyjnej z 1999 roku. W opinii marszałka kluczowe znaczenie w rozwoju polskiej samorządności miało też wykorzystanie międzynarodowych przepisów i praktyk oraz współpraca między samorządami. Dzisiejszy kształt samorządu wojewódzkiego – jego otwartość na obywateli, zasady etyczne, kwestia ochrony danych czy dostęp do informacji publicznej zostały zbudowane na prawodawstwie wspólnotowym, a potem unijnym. 

Cztery sesje planarne

Wystąpienia kilkudziesięciu prelegentów reprezentujących środowiska naukowe nie tylko z Polski, podzielono na cztery sesje plenarne poświęcone m.in. roli Rady Europy w systemie europejskich organizacji międzynarodowych, wpływie Rady Europy na proces integracji europejskiej oraz kształtowaniu europejskiej przestrzeni prawnej w obszarze ochrony praw człowieka, demokracji i praworządności.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony