Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Delegatury

 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Departamenty

 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Działalność lobbingowa

  Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu województwa w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.
 • Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26. Widok na budynek z ulicy

  Informacje ogólne

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której zarząd i marszałek województwa wykonują swoje zadania i kompetencje niezastrzeżone na rzecz sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Kodeks Etyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  Postanowienia Kodeksu mają źródło w regulacjach Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski 6 września 2001 r. Precyzują one wartości i standardy zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem obowiązków służbowych.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Regulamin organizacyjny urzędu

  Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie określa zasady realizacji zadań i kierowania Urzędem, strukturę organizacyjną Urzędu, zakresy działania departamentów oraz zasady załatwiania spraw w Urzędzie.
 • Waldemar Kuliński, Sekretarz Województwa - Dyrektor Urzędu, zdjęcie pozowane

  Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu

  Od stycznia 1999 r. funkcję sekretarza województwa i dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pełni Waldemar Kuliński.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Zintegrowany system zarządzania urzędu marszałkowskiego

  Celem naszych działań podejmowanych w obszarze zarządzania jest przede wszystkim troska o satysfakcję klientów urzędu, mieszkańców Mazowsza. Wsłuchujemy się w płynące od Państwa sygnały (analizując wpływające wnioski, skargi, wyniki ankiet). To dla Państwa satysfakcji stale podnosimy swoje kompetencje. Rozwijamy nowoczesne metody świadczenia usług publicznych, tak, by możliwe było załatwianie spraw bez wychodzenia z domu.
Powrót na początek strony