Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd marszałkowski jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej przy pomocy której zarząd i marszałek województwa wykonują swoje zadania i kompetencje niezastrzeżone na rzecz sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. NIP: 525-20-87-227; REGON: 013272636

 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Delegatury

 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Departamenty

 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Działalność lobbingowa

  Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu województwa w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.
 • Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26. Widok na budynek z ulicy

  Informacje ogólne

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której zarząd i marszałek województwa wykonują swoje zadania i kompetencje niezastrzeżone na rzecz sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Kodeks Etyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  Postanowienia Kodeksu mają źródło w regulacjach Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski 6 września 2001 r. Precyzują one wartości i standardy zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem obowiązków służbowych.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Regulamin organizacyjny urzędu

  Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie określa zasady realizacji zadań i kierowania Urzędem, strukturę organizacyjną Urzędu, zakresy działania departamentów oraz zasady załatwiania spraw w Urzędzie.
 • Waldemar Kuliński, Sekretarz Województwa - Dyrektor Urzędu, zdjęcie pozowane

  Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu

  Od stycznia 1999 r. funkcję sekretarza województwa i dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pełni Waldemar Kuliński.
Powrót na początek strony