Aktualności - zdrowie i polityka społeczna

I Mazowieckie Forum Zdrowia Psychicznego

Autor: fot. Tomasz Targoński (KM)

Kryzys psychiczny u dzieci, młodzieży i dorosłych był głównym tematem konferencji lekarzy, specjalistów oraz samorządowców zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

I Mazowieckie Forum Zdrowia Psychicznego odbyło się dziś w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowała Elżbieta Lanc – członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, która z ramienia zarządu nadzoruje pracę Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Elżbieta Lanc otworzyła konferencję i podziękowała środowisku medycznemu za codzienne wsparcie i zaangażowanie w pomoc osobom narażonym na kryzysy psychiczne. Zwróciła się także do zebranych z ważnym apelem: – Bądźcie dla nas – Samorządu Województwa Mazowieckiego wsparciem. Liczymy się z Państwa zdaniem i chcemy odpowiadać naszymi programami na Wasze oczekiwania. Chcemy odpowiadać na oczekiwani tych, którzy nas potrzebują najbardziej – czyli pacjentów w kryzysie psychicznym. 

Uczestnicy konferencji i prelegenci dyskutowali o tym, jak osoby zmagające się z kryzysem psychicznym, mogą sobie z nim radzić oraz gdzie i w jaki sposób szukać pomocy.

Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego

Najczęstsze przyczyny kryzysu psychicznego to:

  • życie w ciągłym biegu,
  • borykanie się z różnymi problemami w życiu zawodowym i prywatnym,
  • frustracja,
  • stres,
  • niespełnienie,
  • ograniczenia życiowe spowodowane np. sytuacją finansową lub rodzinną,
  • choroba,
  • brak wsparcia rodziny i przyjaciół,
  • sytuacje traumatyczne.

Kryzys psychiczny może być poprzedzony występowaniem objawów mogących wskazywać na zaburzenia lękowe lub depresję. Nieleczony – może mieć fatalne skutki. Celem dzisiejszego wydarzenia było zachęcenie samorządów do podejmowania działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Mazowsza.

Rola psychiatrii środowiskowej

Istotnym elementem konferencji było zwrócenie uwagi na ważną rolę psychiatrii środowiskowej w procesie zdrowienia osób znajdujących się w kryzysie psychicznym. Psychiatria środowiskowa to podejście do leczenia psychiatrycznego, w którym przykłada się szczególną wagę do ograniczania leczenia zaburzeń psychicznych w warunkach szpitalnych. Chodzi o deinstytucjonalizację opieki psychiatrycznej na rzecz tzw. opieki środowiskowej, która opiera się na lokalnych, mniejszych ośrodkach pomocy medycznej (np. zespołach leczenia środowiskowego). Takie podejście pozwala zapewnić pacjentom opiekę psychiatryczną w środowisku społecznym, w tym rodzinnym i zawodowym, w którym na co dzień funkcjonują.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony