Aktualności - zdrowie i polityka społeczna

Unia pomaga seniorom

Na sali obok wyświetlanej prezentacji stoi Janina Ewa Orzełowska z mikrofonem w ręku. Obok niej stoją jeszcze dwie kobiety. Autor: fot. Arkadiusz Kalinowski

Właśnie zakończył się projekt partnerski „Czas Seniora”, podczas którego cztery gminy z regionu siedleckiego realizowały zadania aktywizujące i integrujące starsze pokolenie mieszkańców.

W spotkaniu podsumowującym ten projekt udział wzięła członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Dla seniorów

Na początku 2019 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabory na projekty konkursowe dofinansowane ze środków europejskich. Ostatecznie pomiędzy gminami: Kotuń, Siedlce, Wiśniew i Skórzec, zawarta została umowa partnerska, na podstawie której zrealizowano projekt dotyczący aktywizacji seniorów. Zyskał on nazwę „Czas Seniora”, a zrealizowały go Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z tych gmin.

– Gminy chętnie zaangażowały się w projekt, który dotarł do naszych cudownych seniorów, chcących wciąż rozwijać swoje pasje i uczyć się czegoś nowego. Jako Samorząd Województwa Mazowsza staramy się aktywizować w równym stopniu wszystkich mieszkańców naszego regionu – podkreśliła członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Projekt zakładał aktywizację 234 seniorów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gmin partnerskich. Inicjatywa ta otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 w wysokości ponad 4,3 mln zł. Wkład własny gmin ograniczony został do ustalenia miejsc na spotkania dla uczestników warsztatów. Finalnie żadna z gmin nie dołożyła do projektu środków finansowych.

Seniorzy uczestniczący w projekcie brali udział m.in. w: warsztatach kulinarnych, pierwszej pomocy, terapii tańcem, zajęciach edukacyjnych z zakresu informatyki i integracji na płaszczyźnie kulturalnej. Powstał też punkt rehabilitacyjny, z którego skorzystało blisko 100 osób. W ramach tej inicjatywy w Kotuniu, Bojmiu, Golicach, Żaboklikach, Ujrzanowie, Trzcińcu, Żelkowie, Dąbrowce-Ług i Wiśniewie powstały Lokalne Kluby Seniora.

– Seniorzy często czują się wykluczeni cyfrowo czy technologicznie. Tego typu projekty są dla nich szansą, aby nie tylko jesień życia spędzić w gronie przyjaciół, ale przede wszystkim mieć możliwość ciągłego rozwoju i realizacji pasji – podkreślała członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony