Aktualności - bezpieczeństwo

OSP Miejska Dąbrowa skuteczna w działaniach ratowniczych

Uroczystość włączenia OSP Miejska Dąbrowa do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Autor: fot. Szymon Wykrota

Jednostka dołączyła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Otrzymała też nowy sprzęt i wyposażenie osobiste, dofinansowane z budżetu województwa mazowieckiego.

Decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki do KSRG odebrał uroczyście, w sobotę 23 marca, prezes OSP Miejska Dąbrowa druh Sylwester Bratos. W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Ochotnicza Straż Pożarna w Miejskiej Dąbrowie powstała 2 lutego 1928 r. i od prawie 100 lat w ochotniczej służbie niesie pomoc społeczeństwu. Włączenie do systemu jest więc wyrazem uznania, a także potwierdzeniem, że poziom ich wyposażenia i wyszkolenia gwarantuje skuteczność działań ratowniczych.

Wsparcie samorządu Mazowsza

Aby jednostki OSP w sposób profesjonalny mogły realizować swoje zadania, niezbędne jest ich właściwe wyposażenie. W trakcie wydarzenia, czterem jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głowaczów (pow. kozienicki) przekazany został nowy sprzęt i wyposażenie osobiste, zakupione przy dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego. Otrzymały je: OSP Miejska Dąbrowa, OSP Lipa, OSP Cecylówka, OSP Bobrowniki.

– Samorząd województwa od lat wspiera strażaków z Mazowsza, docenia ich zaangażowanie i pracę na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Często to druhowie są pierwsi na miejscu zdarzenia i od ich reakcji zależy ludzkie zdrowie i życie. Dziękuję Wam druhowie za codzienną służbę i gotowość niesienia pomocy. Życzę szczęśliwych powrotów z podejmowanych interwencji, ale także dalszego rozwoju jednostki – mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony