Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

interpretacje przepisów środowiskowych

 • Decyzja interpretacyjna nr 918/22/OS z 17 sierpnia 2022 r.

  Decyzja interpretacyjna nr 918/22/OS z 17 sierpnia 2022 r. – dotyczy zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, z póżn.zm.) i niewystępowania wobec podmiotu obowiązków opłatowych związanych ze statusem podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach.
 • Decyzja nr 704/22/OS z 6 czerwca 2022 r.

  Decyzja interpretacyjna nr 704/22/OS z 6 czerwca 2022 r. – dotyczy zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z rozporządzeniem w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, z których wynika obowiązek wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów o kodzie 19 05 99 inne niewymienione odpady – stabilizat, przyjętych od dostawców zewnętrznych.
 • Decyzja nr 697/22/OS z 8 czerwca 2022 r.

  Decyzja interpretacyjna nr 697/22/OS z 8 czerwca 2022 r. – dotycząca ustalenia czy Wnioskodawca jest wprowadzającym produkty w opakowaniach obowiązanym do uiszczenia opłaty produktowej w przypadku świadczenia dla klientów prowadzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu (e-commmerce) usług magazynowania i konfekcjonowania produktów będących własnością klientów oraz wysyłania do wskazanego odbiorcy docelowego.
 • Decyzja nr 672/22/OS z 6 czerwca 2022 r.

  Decyzja interpretacyjna nr 672/22/OS z 6 czerwca 2022 roku - dotyczy niekwalifikowania produktów wprowadzanych do obrotu przez Spółkę (hulajnogi, rolki, wrotki, deskorolki i kaski - wszystkie z elementami elektrycznymi) jako sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z. 2020 r., poz. 1893 z późn. zm.).

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony