Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.06.2024

interpretacje przepisów środowiskowych

 • Decyzja interpretacyjna nr 513/24/OS z 15 maja 2024 r.

  Decyzja dotyczy ustalenia czy wnioskodawca jest obowiązany do pobierania opłaty, o której mowa w art. 3b ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 433).
 • Decyzja interpretacyjna nr 512/24/OS z 16 maja 2024 r.

  Decyzja dotyczy ustalenia czy wnioskodawca jest obowiązany do pobierania opłaty, o której mowa w art. 3b ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 433).
 • Decyzja interpretacyjna nr 488/24/OS z 25 kwietnia 2024 r.

  Decyzja dotyczy zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia opłaty produktowej.
 • Decyzja interpretacyjna nr 487/24/OS z 25 kwietnia 2024 r.

  Decyzja dotyczy zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia daniny publicznej, o której mowa w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1658, z późn. zm.), że w świetle art. 17 ust. 1 ww. ustawy, podmiotem wprowadzającym do obrotu produkty w opakowaniach, obowiązanym do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, a w przypadku ich nieosiągnięcia do wniesienia opłaty produktowej, o której mowa w art. 34 ust. 2 ww. ustawy, jest dealer samochodowy, który prowadzi w Polsce salon samochodowy i po raz pierwszy wprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opakowania wraz z produktami pochodzącymi od Wnioskodawcy w celu ich używania lub dystrybucji – uznaję za prawidłową.
 • Decyzja nr 483/24/OS z 24 kwietnia 2024 r.

  Decyzja dotyczy ustalenia czy wnioskodawca jest obowiązany do ponoszenia i uiszczania opłaty, o której mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 433).

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony