Informacje prasowe

Komisja Enve z wizytą studyjną w Puszczy Kampinoskiej

279566603_544532467391274_3458493787755853541_n.jpg Autor: arch. UMWM

13 członków Komisji ENVE spotkało się z marszałkiem Adamem Struzikiem, władzami gminy Izabelin i dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach jednodniowej wizyty studyjnej odbywającej się pod hasłem „Rezerwat biosfery UNESCO Puszcza Kampinoska".

Jak zauważył podczas spotkania marszałek Adam Struzik, komisja środowiska, zmian klimatu i energii (ENVE) działająca w ramach Europejskiego Komitetu Regionów zajmuje się zarówno problemami ekologicznymi, jak i bioróżnorodnością.

– Jednym z głównych zadań cywilizacji poza ochroną klimatu, ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych powinno być przywracanie naturalnej bioróżnorodności oraz zachowanie naturalnych siedlisk. Kampinoski Park Narodowy, ale także prowadzone przez samorząd województwa parki krajobrazowe to jest ten kapitał, który wciąż udaje się zachować od wpływów cywilizacyjnych.

W ramach wizyty studyjnej członkowie komisji ENVE mieli m.in. poznali przyrodę Kampinoskiego Parku Narodowego. Spacer ścieżką edukacyjną (czarny szlak z Truskawia) był okazją do omówienia uwarunkowań przyrodniczych i społecznych funkcjonowania parku narodowego w warunkach silnej antropopresji.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony