Informacje prasowe

OSP Krasne, Bogate, Rostkowo, Zaręby z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

IMG_7862.JPG Autor: Piotr Walewski

Mazowieckie Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej. Blisko 250 mln zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przyznał samorząd Mazowsza. Dzięki takiej pomocy, uda się kupić aż 187 wozów strażackich. Aż 27 z nich trafi do subregionu ostrołęckiego. Umowy z władzami gmin Chorzele, Krasne, Przasnysz oraz Czernice Borowe podpisał marszałek Adam Struzik.

Do ochotniczych straży pożarnych z całego Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, to rekordowe i istotne wsparcie dla mazowieckich strażaków. – Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków. W poprzedniej perspektywie były to pieniądze na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnic. Teraz to aż 250 mln zł na 187 samochodów. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Jak zaznacza wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, unijne wsparcie to realna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z subregionu ostrołęckiego. – W sobotę podpisaliśmy umowy, w ramach których jednostki OSP w Krasnem, Rostkowie, Bogatem i  Zarębach dostaną nowe średnie i ciężkie wozy bojowe. Nasi strażacy codziennie udowadniają, że zasługują na najlepszy sprzęt i wyposażenie, a dzięki funduszom europejskim możemy im to zapewnić.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.

– Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni, zazwyczaj, jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W sobotę (3 lutego br.) podpisane zostały kolejne cztery umowy na doposażenie jednostek z subregionu ostrołęckiego. Radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk zaznacza, że to już kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć jednostki OSP z subregionu ostrołęckiego.

– Tym razem unijne wsparcie w wysokości  5 mln zł trafi do czterech OSP z powiatu przasnyskiego, które zostaną doposażone w cztery nowe wozy strażackie. Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza subregion ostrołęcki otrzyma łącznie 37,5 mln zł na zakup 27 wozów strażackich.

Umowy na wsparcie strażaków

– Odważne działania strażaków ochotników zasługują na wsparcie. Finansową pomoc otrzymujemy z Unii Europejskiej i dzięki temu możemy realizować jeden z największych programów wsparcia dla mazowieckich OSP – zaznacza Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

5 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu przasnyskiego

Do jednostki OSP Zaręby trafi wkrótce ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem. W jego skład wejdzie m.in. pompa pożarnicza wraz z układem wodnopianowym, zbiornik na wodę do celów gaśniczych – 7000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy, działko wodnopianowe, zaczep holowniczy oraz wyposażenie ratownicze.

Nowy średni wóz strażacki wraz z pełnym wyposażeniem będzie służył druhom do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Czernice Borowe. Wyposażenie samochodu to specjalistyczne narzędzia, w tym sprzęt do ochrony dróg oddechowych, gaszenia pożarów oraz usuwania materiałów niebezpiecznych. W ramach projektu beneficjent przeprowadzi również działania edukacyjne, które zwiększą świadomość społeczną na temat konsekwencji zmian klimatu oraz sposobów przeciwdziałania i adaptacji do nich.

Zakup samochodu strażackiego o wysokim standardzie bezpieczeństwa dla OSP w Krasnem to dobra wiadomość dla druhów oraz mieszkańców gminy. Pojazd zapewni strażakom sprawniejszy i efektywniejszy udział w działaniach ratunkowych. Beneficjent planuje przeprowadzić akcję edukacyjną wśród mieszkańców na temat reagowania i zachowania się w sytuacji zagrożenia.

Nowy średni wóz strażacki trafi do OSP Bogate. W ramach jednostki funkcjonuje także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która pomaga przy gaszeniu pożarów i interwencjach w przeciwdziałaniu skutkom powodzi. Dzięki nowemu pojazdowi znacznie skróci się czas przejazdu na miejsce akcji, a podejmowane działania ratownicze będą przebiegać efektywniej.

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bogate

Beneficjent: Gmina Przasnysz

Całkowita wartość projektu: 1 652 842,28 zł

Dofinansowanie z UE: 1 404 915,93 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Beneficjent: Gmina Chorzele

Całkowita wartość projektu: 1 608 130,07 zł

Dofinansowanie z UE: 1 366 910,55 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnego wozu strażackiego dla poprawy bezpieczeństwa społeczności gminy Krasne

Beneficjent: Gmina Krasne

Całkowita wartość projektu: 1 309 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 112 650,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkowie oraz edukacja w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych

Beneficjent: Gmina Czernice Borowe

Całkowita wartość projektu: 1 367 992,50 zł

Dofinansowanie z UE: 1 162 793,62 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
tel. 22 542 25 62,
e-mail: media@mazowia.eu

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony