Wsparcie unijne

Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027

Informacje o Pomocy Technicznej Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027.

Informacje o Pomocy Technicznej Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 20212027

Ciąg logotypów Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Mazowsze

Celem Pomocy Technicznej Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 jest zapewnienie:

  • wsparcia zadań dotyczących terminowego i skutecznego zamknięcia Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"
  • monitorowania i ewaluacji programu operacyjnego.

W ramach Pomocy Technicznej Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje operacje:

Wynagrodzenia pracowników UMWM zamykających wdrażanie PO RYBY 2014–2020 w ramach FER 20212027.

Celem powyższej operacji jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 20212027.

Wysokość wkładu EFM, RiA w ramach budżetu Pomocy Technicznej FER 20212027 dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 85 050,00 EURO.

Wyżej wymieniona operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 20212027.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony