Aktualności - bezpieczeństwo

O rowerach na Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Identyfikatory uczestników Forum Autor: Arch. MCER

O rowerach i innych środkach transportu mówiono podczas II edycji Mareckiego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Hasło przewodnie wydarzenia brzmiało „Rowery i inne urządzenia transportu osobistego. Najważniejsze zagadnienia dla wspólnego bezpieczeństwa na drodze”. Konferencja zgromadziła liczne grono ekspertów, praktyków oraz przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych zaangażowanych w edukację komunikacyjną. Trzy panele dyskusyjne obejmowały tematykę nadzoru nad ruchem, ratownictwa, edukacji oraz infrastruktury.

Nadzór nad ruchem i ratownictwo

Jacek Zalewski, prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wprowadził uczestników w zagadnienia związane z nadzorem nad ruchem. W pierwszym panelu poruszono m.in. kwestie nowoczesnych narzędzi wzmacniających nadzór nad ruchem drogowym oraz ich wykorzystanie. Mówiono również o działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz udzielaniu pomocy ofiarom wypadków drogowych, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów.

Edukacja

Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prowadził panel poświęcony przygotowaniu kadry dydaktycznej do wychowania komunikacyjnego. Mówiono także o standardach zdobywania uprawnień do kierowania rowerami w innych krajach europejskich oraz praktycznych zagadnieniach dotyczących koniecznych zmian w egzaminach na kartę rowerową.

Infrastruktura

Trzeci panel poprowadził Wojciech Pasieczny, wiceprezes zarządu Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym. Eksperci poruszyli tematy związane z infrastrukturą drogową. Mówiono o jej roli w ratowaniu życia, tworzeniu bezpiecznej infrastruktury do poruszania się rowerem oraz analizie konfliktów (na przykładzie Warszawy).

Nie tylko dyskusje

Podczas spotkania nie zabrakło elementów interaktywnych, otwartych dla publiczności. Dzieci i młodzież szkolna mieli okazję skorzystać z mobilnego miasteczka drogowego, które jest idealnym miejscem do przeprowadzania symulacji sytuacji drogowych. Nadzorował je Paweł Paczek – prezes Klubu Rowerowego Trybik. Był również dostępny symulator, pozwalający na wirtualne doświadczenie różnych aspektów ruchu drogowego.

Współpraca dla bezpieczeństwa

Mareckie Forum BRD nie tylko umożliwiło uczestnikom wymianę poglądów na istotne kwestie związane z ruchem drogowym, ale również stworzyło wyjątkową atmosferę współpracy pomiędzy przedstawicielami samorządu, placówek edukacyjnych, służb nadzoru i ratownictwa drogowego, policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz instytucji publicznych i prywatnych zaangażowanych w edukację komunikacyjną. Po raz kolejny stanowiło również platformę do wymiany doświadczeń, wspólnego opracowywania dobrych praktyk oraz podnoszenia świadomości na temat kluczowych kwestii bezpieczeństwa na drogach.

Wydarzenie patronatem honorowym objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Wołomińskiego, Komendant Stołecznej Policji, Komendant Wojewódzki Policji oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony