Aktualności - Sejmik

 • Członkowie zarządu w trakcie obrad sejmiku

  LVI sesja sejmiku województwa

  Radni województwa mazowieckiego przyznali kolejne środki dla gmin i powiatów, zwiększyli wynagrodzenia dla egzaminatorów na prawo jazdy oraz nadali odznaki „Zasłużony dla Mazowsza”.
 • Strategia na kulturę i turystykę na Mazowszu

  Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie zaopiniowała kolejne dotacje na miejsca pamięci i renowację zabytków.
 • Plac manewrowy oraz samochód i 2 motocykle do szkolenia kierowców.

  Podwyżki dla egzaminatorów

  Sejmikowa komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku dotyczący warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.
 • Wózek inwalidzki

  Mazowsze dla osób z niepełnosprawnościami

  O działaniach samorządu dla osób z niepełnosprawnościami dyskutowano podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej.
 • Przewodniczący komisji Konrad Wojnarowski oraz radny Bartosz Wiśniewski

  O rozwoju kultury i turystyki

  Nowe strategie rozwoju kultury i turystyki na Mazowszu zdominowały posiedzenie sejmikowej Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej.
 • Przewodniczący komisji edukacji Krzysztof Skolimowski

  Zmiany w zespole szkół w Garbatce-Letnisku

  Komisja Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku, wprowadzającej zmiany w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku.
 • Mazowszanie nagrodzeni za zasługi!

  Wanda Traczyk-Stawska – żołnierka Armii Krajowej oraz płk Józef Koleśnicki – żołnierz Wojska Polskiego decyzją sejmiku otrzymali Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Mazowsza”.
 • Odznaka Zasłużony dla Mazowsza

  Zasłużeni dla Mazowsza

  Sejmik nadał Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Mazowsza” Uniwersytetowi Warszawskiemu, Liceum Ogólnokształcącemu im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, Orkiestrze OSP Nadarzyn, dyrygentowi prof. Henrykowi Wojnarowskiemu oraz sędziemu piłkarskiemu Szymonowi Marciniakowi.
Powrót na początek strony