Aktualności - współpraca zagraniczna

Perspektywy współpracy z Chinami

wszyscy uczestnicy spotkania pozują do wspólnego zdjęcia stojąc na tle flagi Polski, województwa mazowieckiego i Unii Europejskiej Autor: fot. Michał Słaby

W trakcie spotkania z chińską delegacją omówiono projekt utworzenia na Mazowszu centrum eksportu hurtowego produktów rolno-spożywczych do Chin.

W minionym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z delegacją Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Delegacji przewodniczył dyrektor generalny departamentu resortu rolnictwa, Sui Pengfei. Grupie gości towarzyszyła również reprezentacja przedstawicieli chińskiego biznesu.

Perspektywa zwiększenia eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin

Spotkanie poświęcone było omówieniu projektu utworzenia na Mazowszu centrum hurtowego produktów rolno-spożywczych. W założeniu centrum miałoby formę rynku służącego koordynacji eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin zarówno z Mazowsza, jak i z całej Polski. Projekt realizowany jest w ramach działań podejmowanych przez władze w Pekinie przy zaangażowaniu państw i ośrodków regionalnych na forum współpracy Chiny – państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej (CEE).

Atuty Mazowsza 

Jak przyznaje strona chińska, województwo mazowieckie posiada szereg atutów przemawiających za zlokalizowaniem tego typu jednostki w tej części Polski. Duże znaczenie ma tutaj wysoko rozwinięty potencjał produkcji rolno-spożywczej oraz sprzyjające uwarunkowania geograficzne i logistyczne (zarówno w wymiarze frachtu morskiego, jak i lądowego).
Beneficjentami potencjalnych działań mogą być konsumenci i producenci żywności, ale także polskie rolnictwo.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony