Zespoły robocze

 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Zespół roboczy ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego

  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim powołała 1 marca 2017 roku Zespół roboczy ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego, który działa jako ciało pomocnicze dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Głównym zadaniem Zespołu jest monitorowanie bieżącej sytuacji na rynku pracy oraz rozwoju regionalnego i gospodarki.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Doraźny zespół roboczy ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim, 3 czerwca 2020 r., powołała doraźny Zespół roboczy ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego, który działa jako ciało pomocnicze dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Zespół roboczy ds. rozwoju dialogu

  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim powołała 1 marca 2017 r. Zespół roboczy ds. rozwoju dialogu, który działa jako ciało pomocnicze dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz popularyzacji dialogu społecznego w regionie.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Zespół roboczy ds. oświaty

  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim powołała 28 stycznia 2016 roku Zespół roboczy ds. oświaty, który działa jako ciało pomocnicze dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Jego głównym zadaniem jest bieżące monitorowanie funkcjonowania systemu oświaty na Mazowszu.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Zespół roboczy ds. ochrony zdrowia

  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim powołała 28 stycznia 2016 r. Zespół roboczy ds. ochrony zdrowia, który działa jako ciało pomocnicze dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Jego głównym zadaniem jest bieżące monitorowanie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na Mazowszu.
Powrót na początek strony