Mazowsze serce Polski nr 1 (69) 2024

2024 – rok pełen inwestycji

pociąg Elf Autor: Arch. KM

Ponad 3 mld zł władze regionu przeznaczą na modernizacje i rozbudowy dróg, placówek medycznych, instytucji kultury czy szkół. Ponad 1 mld zł zostanie przekazany na wsparcie gmin, powiatów i organizacji pozarządowych.

Najwięcej, bo przeszło 772 mln zł, zostanie przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, 438 mln zł na modernizację i doposażenie szpitali. 202 mln zł pochłoną inwestycje w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, a ponad 153 mln zł – w placówkach oświatowych.

Transport

Największa kwota w tegorocznym budżecie to transport publiczny – drogi oraz mazowieccy przewoźnicy kolejowi – WKD i Koleje Mazowieckie.

Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową o wartości ponad 734 mln zł to jedna z kluczowych inwestycji Kolei Mazowieckich zaplanowana na lata 2024–2031. W ciągu najbliższych lat spółka, której właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, pozyska 22 nowe dwuczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne, w tym 6 pojazdów elektryczno-akumulatorowych wraz ze szkoleniem personelu i serwisem. Nowe pojazdy mają być klimatyzowane oraz wyposażone między innymi w bezprzewodowy dostęp do internetu. Będą posiadać wewnętrzny i zewnętrzny monitoring, platformę dla osób z niepełnosprawnościami, mocowania wózków inwalidzkich, dziecięcych i rowerów, toalety z obiegiem zamkniętym i interkom umożliwiający kontakt pasażera z maszynistą w sytuacji awaryjnej. Zostaną zainstalowane także systemy audiowizualne ułatwiające korzystanie z transportu osobom niedosłyszącym i słabowidzącym.

Zdrowie

W tym roku władze Mazowsza przeznaczą 543 mln zł na inwestycje i utrzymanie placówek służby zdrowia.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie powiększy się o oddział psychiatryczny dla dzieci i szkołę przyszpitalną. Nowy budynek będzie miał około 12 257 m2 powierzchni. Nowe przestrzenie zyskają oddział psychiatryczny dla dzieci oraz szkoła przyszpitalna. Oddzielne skrzydło zostanie przeznaczone dla niemowląt i ich rodziców. Przebudowę przejdzie również izba przyjęć. Część nowego budynku zostanie w pełni dostosowana do diagnozowania i terapii niemowląt. Jest to bardzo ważne, bo placówka stara się o utworzenie ośrodka zdrowia psychicznego małego dziecka. W latach 2023–2027 Samorząd Mazowsza na jego budowę przeznaczył prawie 188,5 mln zł.

Właśnie dobiegła końca przebudowa oddziału urologicznego Szpitala Kolejowego w Pruszkowie. Sale dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością i wyposażono w nowe meble. Zmodernizowano instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne, przeprowadzono termomodernizację poddasza. Zakupiono także specjalistyczny sprzęt medyczny.

Kultura

Na inwestycje w mazowieckich placówkach kulturalnych Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy w tym roku 202 mln zł. Ponadto w tym roku zakończą się prace budowlane na terenie Państwowego Muzeum Archeologicznego (instytucji kultury samorządu województwa), mieszczącego się w Arsenale Warszawskim. Od maja 2019 r. są tam prowadzone prace modernizacyjne. Muzeum w skrzydle północnym zyskało nowe powierzchnie wystawiennicze, a do wschodniego przeniesie się muzealna biblioteka wraz z czytelnią. Wsparcie z budżetu Mazowsza w latach 2019–2024 to ponad 50 mln zł. Rusza też budowa centralnego magazynu zbiorów w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.

Drogi

Na budowę, modernizację, przebudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy w 2024 r. w sumie ponad 1,2 mld zł, z czego 772 mln zł na inwestycje, a kolejnych 470 mln zł na remonty i bieżące utrzymanie.

Trwają już zaawansowane prace przy budowie obwodnicy Sierpca. Prawie 3-kilometrowy odcinek nowej drogi ominie miasto od strony południowo-wschodniej, mając swój początek w Gorzewie, a koniec w Borkowie Kościelnym. Koszt tej inwestycji to ponad 74 mln zł.

W tym roku rozpoczną się prace przy budowie obwodnicy Mławy za kwotę blisko 200 mln zł, a także rozbudowa drogi nr 634 na terenie powiatu wołomińskiego. Za 243 mln zł zostanie gruntownie zmodernizowana trasa na terenie Zielonki, Ząbek, Kobyłki i Wołomina.

Rusza również oczekiwana rozbudowa drogi 721 z Konstancina-Jeziorny do Piaseczna. Na tę inwestycję sejmik przeznaczył 100 mln zł.

Edukacja

Również szkoły i placówki edukacyjne prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego czeka wsparcie finansowe. Niektóre inwestycje dopiero się rozpoczną, inne – właśnie się kończą.

W tym roku Zespół Szkół Drzewnych w Garbatce-Letnisku zainauguruje działalność w nowej siedzibie. Szkoła, internat, warsztaty i sala widowiskowo-sportowa to łącznie ponad 11 tys. m² powierzchni. Warsztaty będą wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Budowa obiektów wraz z wyposażeniem kosztowała prawie 115 mln zł. Całość sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego. W projekcie elewacji zainspirowano się stylem architektury drewnianej, zwanym nadświdrzańskim. Jest to architektura charakterystyczna dla budowli letniskowych i posiada w sobie elementy budownictwa mazowieckiego. Wyróżnia się lekką konstrukcją i bogato zdobionymi pawilonami ze sztukaterią, rzeźbieniami i tapicerskimi ozdobami.

Inną bardzo potrzebną inwestycją jest przebudowa budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Po budowie i rozbudowie obiekt szkolny jest prawie dwukrotnie większy, powiększono go o prawie 2 tys. m kw. Przybyła m.in. okazała aula, strefy relaksu, dziewięć sal lekcyjnych, pokój nauczycielski i pomieszczenia administracji CKU.

Programy wsparcia 2024

Samorząd Mazowsza będzie kontynuował większość dotychczasowych programów wsparcia.

 • „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” – 667 mln zł;
 • „Mazowsze dla sportu” – 65,6 mln zł;
 • „Mazowsze dla straży pożarnych” – 30,2 mln zł;
 • „Mazowsze dla klimatu” – 20,2 mln zł;
 • „Mazowsze dla zabytków” – 13,8 mln zł;
 • „Autobusy dla mazowieckich szkół” – 25,4 mln zł;
 • „Mazowsze dla melioracji” – 12 mln zł;
 • „Mazowsze dla sołectw” – 20,2 mln zł;
 • „Mazowsze dla czystego powietrza” – 10,3 mln zł;
 • „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” – 5,5 mln zł;
 • „Mazowsze dla czystego ciepła” – 5 mln zł;
 • „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” – 35 mln zł;
 • Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 8 mln zł;
 • „Mazowsze dla zwierząt” – 3 mln zł;
 • „Mazowsze dla zdrowia” – 4 mln zł;
  „Mazowsze dla miejsc pamięci” – 2 mln zł;
 • Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu – 2 mln zł;
 • „Mazowsze dla działkowców” – 1,7 mln zł;
 • „Mazowsze dla seniorów” – 2,6 mln zł;
 • „Mazowsze dla młodzieży” – 1,4 mln zł;
 • Program wsparcia Domów Opieki Medycznej – 16,3 mln zł;
 • „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” – 2 mln zł.

55 mln zł w 2024 r. władze Mazowsza przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Ponadto ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich jednostek OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich, których zakup dofinansowuje Unia Europejska. Blisko 250 mln zł z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa.


Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego (klub PSL)

Na 25-lecie istnienia samorządu województwa koalicja KO-PSL proponuje najlepszy budżet w historii Mazowsza. To budżet prorozwojowy i inwestycyjny. Aż 3 mld zł, czyli o miliard więcej niż w 2023 roku, przeznaczymy na inwestycje. Po raz kolejny zwiększyliśmy nakłady na programy wsparcia. Co roku okazuje się, że potrzeby przewyższają środki, które przeznaczamy na pomoc dla gmin, powiatów i organizacji pozarządowych. Dlatego w bieżącym roku będzie to już ponad 1 mld zł. To inwestycje małe, ale niezmiernie ważne dla lokalnych społeczności. Znacznie poprawiają jakość życia mieszkańców. Wdrażamy również nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Rozstrzygamy kolejne nabory i ogłaszamy następne.

Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego (klub KO)

Inwestujemy w rozwój instytucji kultury, a tych na Mazowszu mamy 30, to m.in. Teatr Polski w Warszawie czy zespół „Mazowsze”. Każda z naszych placówek otrzymuje dotację podmiotową, ale także środki na inwestycje.

Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego (klub KO)

Samorząd województwa po raz kolejny udowadnia, że prowadzi działania proinwestycyjne mające duży wpływ na rozwój całego regionu. Przypomnę tylko, że ponad 1 mld zł zaplanowaliśmy na wsparcie dla gmin i powiatów z całego województwa. Nasze autorskie programy wsparcia cieszą się dużym uznaniem beneficjentów, a w całym regionie dzięki nim są realizowane mniejsze i większe projekty. Jedną z największych inwestycji drogowych jest budowa po nowym śladzie drogi nr 747 od Solca nad Wisłą do Iłży. To ponad 30 km nowej drogi, a wartość całej inwestycji to ponad 300 mln zł.

Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego (klub KO)

Nasze kolejne wyzwania to budowa centrum neuropsychiatrii w Józefowie i oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu w Garwolinie. Chcemy zmodernizować wszystkie nasze placówki medyczne i doposażyć je w sprzęt. Dostrzegamy też gigantyczny problem, jakim jest brak wystarczającej opieki psychiatrycznej dla dzieci, stąd duże wsparcie dla placówek w Józefowie i Garwolinie.

Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego (klub PSL)

W budżecie Mazowsza zarezerwowano rekordową kwotę na programy wsparcia. To aż 1 mld zł dla mazowieckich gmin, powiatów i organizacji pozarządowych. Chcemy, aby nasze województwo rozwijało się równomiernie. Będziemy prowadzić w sumie już ponad 20 takich programów. W naszym budżecie są też środki na inwestycje – to ponad 3 mld zł.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony