Mazowsze serce Polski nr 1 (69) 2024

Posłowie z Mazowsza i ich priorytety

Budynek Sejmu Autor: RADO84/GETTYIMAGES.COM

Jaka będzie współpraca między nowym rządem a samorządem Mazowsza? – o komentarz poprosiliśmy posłów na Sejm RP X kadencji i ministrów w rządzie Donalda Tuska, byłych radnych województwa.

Bożena Żelazowska, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego

Zależy mi na tym, by współpraca między rządem a samorządem była zdecydowanie lepsza niż w ostatnich ośmiu latach i to w każdej dziedzinie. Wywodzę się z samorządu, wiem jak ten podmiot administracji publicznej jest ważny dla mieszkańców, dla tych, którzy budują nasze dobra narodowe, czy dbają o miejsca pamięci. Chcę, by zabytki zostały wsparte na odpowiednim poziomie. W tym roku w ministerialnym programie „Ochrona zabytków” do rozdysponowania jest ponad 200 mln zł, a wpłynęło już ponad 2 tys. wniosków. Największym wyzwaniem będzie mądry i sprawiedliwy podział środków.

Maciej Lasek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK

Naszym priorytetem jest zapewnienie prawdziwej roli samorządu, gdzie obywatele będą mieli realny wpływ na decyzje o wyglądzie ich małych ojczyzn. Do samorządów popłyną tak długo wyczekiwane fundusze europejskie, zarówno z Polityki spójności, jak i z Krajowego Planu Odbudowy. W obecnej perspektywie finansowej samorządy otrzymały 33,5 mld euro. Pieniądze zostaną przeznaczone na m.in. inwestycje środowiskowe i obniżające emisyjność gospodarki, czy działania służące włączeniu społecznemu i wsparciu najbardziej potrzebujących obywateli.

Mirosław Adam Orliński, poseł na Sejm RP

Samorządom trzeba przywrócić kompetencje, które zostały im bezprawnie odebrane. Chodzi np. o przywrócenie pod zarząd województwa regionalnych funduszy ochrony środowiska, czy doradztwa rolniczego. Jako wychowanek samorządu, mogę zapewnić, że rozpoczęliśmy nowy etap w rozwoju województwa mazowieckiego, gdzie przedstawiciele władzy samorządowej będą ustalali priorytety dla regionu przy współpracy z Radą Ministrów.

Piotr Kandyba, poseł na Sejm RP

Tematów, które w sposób pośredni lub bezpośredni będą miały znaczenie dla rozwoju Mazowsza jest dużo. To m.in. komunikacja, w tym rozwiązanie problemów wykluczenia komunikacyjnego. Chcemy, by w 2024 r. do Sejmu wróciła ustawa metropolitarna, bo to szansa na rozwój polskich aglomeracji, a zwłaszcza na lepszy transport publiczny. Koleje dużych prędkości, rolnictwo, ale również „zielony pierścień Warszawy”, czyli rozwiązanie, które ma zatrzymać chaotyczną zabudowę i chronić przyrodę i tereny otwarte – to pilne tematy, które stoją przed nami. Będę niezmiennie działał na rzecz poprawy życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy i naszego województwa. Mam nadzieję, że wszystko w naszej ojczyźnie zmierza w stronę ustabilizowania, bo chcemy zarządzać nią zgodnie z wolą Polek i Polaków!


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony