Mazowsze serce Polski nr 1 (69) 2024

Są pieniądze dla przedsiębiorstw i na OZE

Banknoty euro Autor: KUCKO/GETTYIMAGES

360 mln zł, w tym 271 mln zł to środki UE, województwo mazowieckie przekaże na rozwój mazowieckich przedsiębiorstw oraz odnawialne źródła energii (OZE)

Preferencyjne pożyczki unijne są szansą na zrównoważony rozwój i zwiększenie konkurencyjności Mazowsza.

Pożyczki dla przedsiębiorstw

Dzięki pożyczkom mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Mazowsza poprawią swoją konkurencyjność na rynku lokalnym. Uzyskane środki przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych lub wprowadzenie nowych usług i produktów. Pozwoli to na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw oraz obniżenie kosztów prowadzenia działalności i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Powstałe w ten sposób oszczędności m.in. zwiększą liczbę miejsc pracy oraz poprawią komfort pracy zatrudnionych.

Pożyczki na OZE

OZE to drugi obszar pomocy przeznaczony dla przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych, spółdzielni oraz klastrów energetycznych. Ze środków unijnych będzie finansowana budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepła z infrastrukturą powiązaną, czyli z magazynami energii i ciepła oraz przyłączeniem do sieci. Ten rodzaj pomocy może przełożyć się na ograniczenie kosztów pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła dla Mazowszan oraz unowocześni sposoby ich pozyskiwania.

Umowa podpisana

Zarząd Województwa Mazowieckiego podpisał umowę z BGK w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 na kwotę ponad 360 mln zł. Na jej podstawie będą udzielane preferencyjne pożyczki z funduszy unijnych. Pula środków ze współfinansowaniem krajowym wynosi około 245 mln zł (w tym ponad 186 mln zł z UE) na pożyczki w zakresie rozwoju przedsiębiorstw oraz około 115 mln zł (w tym 85 mln zł z UE) na odnawialne źródła energii.

Na portalu funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Projekty niekonkurencyjne instrumenty finansowe 2021-2027 zamieszczane są sukcesywnie informacje dotyczące wdrażania instrumentów finansowych.


Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego (klub PSL)

Dzięki pożyczkom zrealizowanych zostanie wiele nowych inwestycji biznesowych MŚP i środowiskowych w OZE. Mam nadzieję, że ich efektem będzie zmniejszenie dysproporcji rozwojowych oraz poprawa jakości powietrza i obniżenie kosztów pozyskiwania energii i ciepła przez mieszkańców regionu. To ogromna szansa na wzmocnienie gospodarki i potencjału Mazowsza.

 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony