Aktualności - współpraca zagraniczna

Dobre perspektywy zwiększenia eksportu do Chin

Delegacje biorące udział w rozmowach Autor: fot. arch. UMWM

O idei powstania na Mazowszu centrum hurtowego produktów rolno-spożywczych oraz ich eksportu do Chin z delegacją z Ningbo rozmawiał marszałek Adam Struzik.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie gościła delegacja Ogólnochińskiego Kongresu Przedstawicieli Ludowych miasta Ningbo (Chińska Republika Ludowa). Grupie gości przewodniczył pan Zhang Ping, Przewodniczący Stałego Komitetu Kongresu. W rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele kierownictwa zasadniczych ogólnopolskich związków i grup producenckich sektora rolno-spożywczego, a także Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

Platforma do wymiany handlowej Chiny – państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej

Spotkanie poświęcone było omówieniu perspektyw powstania na Mazowszu centrum hurtowego produktów rolno-spożywczych celem ich eksportu do Chin. W tym kontekście, w maju br., władze miasta Ningbo uzyskały mandat władz państwowych ChRL do rozpoczęcia działań i koordynacji procesu tworzenia platformy rynku hurtowej wymiany handlowej produktów rolno-spożywczych, w ramach współpracy Chiny – państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej (CEE).

Prowadzone obecnie konsultacje obejmują rozmowy w różnych państwach z udziałem rożnych interesariuszy regionu CEE. Jak przekazali chińscy partnerzy, z uwagi na uwarunkowania gospodarcze i lokalizacyjne, jak również aktywne zaangażowanie władz samorządowych województwa mazowieckiego w rozmowy na temat tego projektu, region Mazowsza jest naturalnym wyborem dla lokalizacji takich działań. Przedstawiono ogólny kształt koncepcji, jak również wskazano chińskie jednostki (agendy publiczne i spółki z udziałem miasta) zaangażowane w jego realizację.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zapewnił o wsparciu działań, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia poziomu eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski do Chin. Wskazał dobre, dostępne na terenie Mazowsza rozwiązania logistyczne, w tym elementy infrastrukturalne sprzyjające koordynacji wymiany handlowej w tej części Europy. Pod względem zdolności produkcyjnych, zwrócił uwagę na wysoką pozycję województwa w kategoriach wytwarzania zasadniczych produktów spożywczych (mięsa, mleka, warzyw i owoców), a także wysokich możliwości przetwórstwa w tych obszarach.

Obecni na rozmowach przedstawiciele związków i grup producenckich, w tym: Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, Związku Sadowników RP, Związku Polskie Mięso, Polskiej Izby Mleka oraz Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw przedstawili swoje stanowiska w tej sprawie. Wskazali także największe trudności na polu wymiany towarowej z Chinami i wyrazili poparcie i chęć zaangażowania w budowanie tego typu platformy handlowej.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony