Aktualności - współpraca zagraniczna

Przyszłość polityki spójności

sala obrad Autor: fot. arch. UMWM

Marszałek Adam Struzik wziął udział w posiedzeniu prezydium oraz 158. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów.

W trakcie sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) z udziałem komisarz do spraw spójności i reform Elisy Ferreiry, przyjęto opinię na temat przyszłości polityki spójności po 2027 r.

Komisarz Elisa Ferreira podkreśliła m.in., że należy zachować dotychczasowe i główne cele polityki spójności, ale wykorzystać też doświadczenia i wyciągnąć wnioski z dotychczasowych wydarzeń globalnych, takich jak pandemia czy zmiany klimatu. – Potrzebna jest modernizacja polityki spójności tak, aby nadążać za zachodzącymi zmianami. Najważniejsza jest przyszłość regionów, dlatego należy wdrażać innowacyjne rozwiązania. Dzięki nim zanotowano duży wzrost i rozwój wszystkich regionów, zwłaszcza w dłuższym okresie czasu. Przykładowo regiony w Rumunii w 2000 r. osiągnęły poziom 27% PKB średniej unijnej, a obecnie mają 77% PKB UE – podkreśliła.

Ostateczne stanowisko w sprawie przyszłości polityki spójności po 2027 r.

Od wielu lat polityka spójności UE zmniejsza dysproporcje i pobudza wzrost gospodarczy regionów. Ma także wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców UE. Jednak cały czas pojawiają się nowe wyzwania, do których trzeba dostosowywać strategie polityczne. Już 26 września 2023 r. na posiedzeniu Komisji COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE) jednogłośnie przyjęto projekt opinii w sprawie przyszłości polityki spójności. Komitet Regionów będzie jedną z pierwszych instytucji UE, które wypracują kompleksowe i ogólne stanowisko w sprawie przyszłości polityki spójności po 2027 r. Dlaczego to tak istotne? Bo stwarza to możliwość ukształtowania debaty politycznej w oparciu o własne zasady i priorytety. Znaczenie polityki spójności nie opiera się jedynie na aspekcie finansowym, ale też na poczuciu wspólnych celów Europejczyków. Koncepcję i korzyści płynące z finansowania w ramach polityki spójności należy mierzyć zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak i ilościowymi, które wykraczają poza pomiary PKB.

Nowa Strategia Global Gateway dla Europy

W trakcie sesji plenarnej otwarto Forum Miast i Regionów na rzecz Partnerstwa Międzynarodowego 2023 „LOCALISING GLOBAL GATEWAY” z udziałem komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych, Jutty Urpilainen.

Strategia Global Gateway to nowa europejska strategia, która niweluje globalną lukę inwestycyjną w wielu dziedzinach, m.in. w technologiach cyfrowych, edukacji, inwestycjach w czystą energię, inteligentnym i bezpiecznym transporcie, systemie opieki zdrowotnej. Ideą strategii jest łączenie ze sobą towarów, osób i usług na całym świecie w zrównoważony sposób oraz tworzenie inwestycji na rzecz zrównoważonych projektów wysokiej jakości.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony