Aktualności - współpraca zagraniczna

O polityce spójności w Chorwacji

Posiedzenie Członków Grupy EPL Autor: fot. arch. UMWM

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w wyjazdowym spotkaniu członków grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów w Dubrowniku.

Spotkanie było okazją do debaty z krajowymi i europejskimi liderami na temat przyszłej polityki spójności, która zapewniła dobrobyt i rozwój gospodarczy Chorwacji. Była to też okazja do podkreślenia wartości dodanej członkostwa w UE wsi, miast i regionów, w kontekście 10. rocznicy przystąpienia Chorwacji do UE.

Spotkanie podzielone zostało na dwa panele. Podczas pierwszego omówiono, sposób w jaki Chorwacja skorzystała z 10 lat członkostwa w UE oraz rolę jaką jej członkostwo może odegrać na Bałkanach Zachodnich. W panelu wziął udział m.in. Branko Bačić, Minister Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Aktywów Państwowych Chorwacji. W drugim panelu rozmawiano o przyszłości polityki spójności po 2027 r. i jej roli w rozwoju i wzmacnianiu społeczności lokalnych. Głos zabrali m.in. Jana Olbrycht, wiceprzewodniczący Grupy EPL w Radzie Parlamentu Europejskiego i Emil Boc, przewodniczący Komisji COTER i sprawozdawcy KR ds. przyszłości polityki spójności po roku 2027.

Powstała deklaracja dubrownicka

Członkowie EPL przyjęli deklarację dubrownicką, by uczcić sukcesy osiągnięte w ciągu dziesięciu lat członkostwa Chorwacji w UE, jednocześnie uznając wyjątkowy wkład, jaki Chorwacja wnosi w kształtowanie polityk Unii. W deklaracji wezwano także do ponownego zaangażowania się w rozszerzenie Unii Europejskiej, szczególnie na obszary takie jak Bałkany Zachodnie. Ponadto, oczekuje się, że członkowie będą wzywać do ustanowienia większej liczby gwarancji prawnych w przyszłych okresach programowania, aby zapewnić większą decentralizację i pełne zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie, wdrażanie i zarządzanie projektami polityki spójności w terenie, zgodnie z zasadą pomocniczości.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony