Aktualności - współpraca zagraniczna

O potencjale geotermii na komisji ENVE

Marszałek Adam Struzik  na posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w Brukseli Autor: fot. Roman Adamczyk

Marszałek Adam Struzik wziął udział w posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii.

Debatowano m.in. na temat priorytetów prezydencji belgijskiej. Kształtują się one głównie wokół  tematów związanych z bezpieczeństwem, inflacją, migracją, konkurencyjnością jednolitego rynku, walką z zanieczyszczeniem, a także podtrzymywaniem ambicji klimatycznych i wzmocnieniem prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, jak zapowiedziano w Europejskim Zielonym Ładzie. W związku ze zbliżającymi się wyborami europejskimi prezydencja pragnie stymulować realizację programu działań na rzecz klimatu, różnorodności biologicznej, środowiska i ograniczenia zanieczyszczeń po 2024 r.

Lokalna produkcja energii: rola energii geotermalnej

Zgodnie z przyjętą przez KR opinią, lokalna energia ma znaczny potencjał, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych  oraz zwiększenie niezależności energetycznej władz lokalnych i regionalnych. W tym kontekście Europejski Komitet Regionów podkreśla niewykorzystany potencjał energii geotermalnej. Zdaniem KR przynosi ona bezpośrednie korzyści lokalnym społecznościom i gospodarkom, jest jednak kosztowna. Potrzebne jest większe wsparcie publiczne, które przyspieszyłyby proces wydawania pozwoleń i licencji dla lokalnej produkcji energii w celu zwiększenia jej skali i konkurencyjności cenowej.

W Europie jest już ponad 2 mln pomp ciepła

Jak podkreślano podczas rozmów, energia geotermalna sprawdza się w dużych i małych miejscowościach, zwłaszcza w regionach węglowych i sektorze ogrodniczym. To rozwiązanie wielu problemów w ciepłownictwie czy rolnictwie. Dyskutowano m.in. utworzeniu specjalnego funduszu, z którego finansowane byłyby tego typu inwestycje oraz o utworzeniu wspólnej platformy na szczeblu UE do wymiany poglądów i wypracowania nowych rozwiązań w tym obszarze.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony