Aktualności - sejmik

Komisja Edukacji w „Drzewnej”

Wicemarszałek Rafał Rajkowski i przewodniczący komisji Krzysztof Skolimowski Autor: fot. Jerzy Lipka-Wołowski (KS)

Sejmikowa Komisja Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego obradowała w siedzibie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku.

Nowoczesna szkoła branżowa

Członkowie komisji pod przewodnictwem Krzysztofa Skolimowskiego, zapoznali się z dotychczasowym dorobkiem i bieżącym funkcjonowaniem placówki. Dyrektorzy szkoły Mirosław Dziedzicki i Elżbieta Cichawa-Grabowska nakreślili perspektywy rozwoju zespołu szkół. Koncepcja przewiduje poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki pożądane na współczesnym rynku pracy oraz utworzenie wakacyjnego Mazowieckiego Centrum Rzemiosła Artystycznego. Do tego celu wykorzystanych zostanie część zabudowań dawnej siedziby szkoły.

Obecnie w komfortowych warunkach pod okiem 66 wykwalifikowanych nauczycieli kształci się: 270 uczniów w szkole branżowej oraz technikum i 205 słuchaczy w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego. Placówka jest najnowocześniejszą szkołą branżową tego typu w Europie. Dysponuje m.in. salami warsztatowymi wyposażonymi w profesjonalne maszyny i urządzenia stolarskie, pracowniami informatycznymi i językowymi, halą widowiskowo-sportową i siłownią, kompleksową bazą noclegową (internat i Szkolne Schronisko Młodzieżowe) z kuchnią i stołówką. Nowa siedziba jest nie tylko funkcjonalna, ale i estetyczna. Elewacja budynków inspirowana jest stylem architektury drewnianej, zwanym nadświdrzańskim. Kompleks budynków wyróżnia się lekką konstrukcją i bogato zdobionymi pawilonami ze sztukaterią, rzeźbieniami i tapicerskimi ozdobami.

Więcej w artykule o inwestycji otwarcia nowej siedziby szkoły.  

Inwestycje oświatowe

Departament Edukacji Publicznej i Sportu UMWM przedstawił radnym inwestycje realizowane w placówkach i jednostkach oświatowych, prowadzonych przez samorząd Mazowsza. Prawie 73 mln zł wyniosą łączne nakłady na ten cel w latach 2024–2025. Zadania inwestycyjne obejmują m.in.:

 • rozbudowę siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu;
 • przebudowę i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce;
 • kontynuację budowy dwóch siedzib filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Grodzisku Mazowieckim i Sochaczewie;
 • przebudowę szydłowieckiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu;
 • renowację stodoły na potrzeby wystawiennicze Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku;
 • dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych w Medycznej Szkole Policealnej nr 2 w Warszawie;
 • dobudowę budynku dydaktycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu;
 • rozbudowę budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.

Programy wsparcia dla gmin i powiatów

Radni zapoznali się także z informacją o wsparciu gmin i powiatów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na zadania oświatowe w latach 2019–2023. Ze środków własnych budżetu Mazowsza realizowane były:

 • Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych – 11 mln zł;
 • Pilotażowy Program Edukacyjny „Mazowsze dla oświaty” – 2,7 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – 13,3 mln zł;

Jednocześnie w ostatnich latach zrealizowane zostały projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, m.in.:

 • „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – 70,4 mln zł;
 • „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” – 111 mln zł (w latach 2017–2023);
 • „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” – 8,5 mln zł (1518 przyznanych stypendiów);
 • „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” – 14,8 mln zł (2684 przyznanych stypendiów).

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony