Aktualności - sejmik

Sejmik przyjął audyt krajobrazowy dla województwa mazowieckiego

Autor: fot. arch. UMWM

Dokument określa m.in. krajobrazy priorytetowe dla województwa oraz rekomendacje mające służyć ich ochronie.

Audyt krajobrazowy obejmuje cały obszar województwa. Jego celem jest identyfikacja krajobrazów występujących na terenie województwa i wskazanie krajobrazów priorytetowych, określenie cech charakterystycznych oraz ocena ich wartości, a także sformułowanie rekomendacji i wniosków mających służyć ich ochronie.

– Przygotowanie tego dokumentu poprzedziły liczne analizy, warsztaty i konsultacje społeczne. Wypracowane wnioski i rekomendacje powinny być uwzględniane przez gminy w planach miejscowych i w innych dokumentach strategicznych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W audycie krajobrazowym wskazuje się ponadto granice parków kulturowych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach. W obrębie krajobrazów priorytetowych wskazuje się także lokalne formy architektoniczne zabudowy.

Jak zaznacza dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Elżbieta Kozubek, audyt krajobrazowy jest pierwszym dokumentem, który wszystkie województwa przygotowywały całościowo w formie cyfrowej. – Przygotowaliśmy geoportal, gdzie zawarte są wszystkie najważniejsze informacje i warstwy, a także dokument opisujący metodykę przygotowania audytu krajobrazowego. Na podstawie wielu danych oraz klasyfikacji, delimitacji typów i podtypów krajobrazów wskazaliśmy obszary priorytetowe dla województwa mazowieckiego.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji można znaleźć na stronie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz na geoportalu.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony