Aktualności - sejmik

Lokalne muzea samorządowe

Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jadwiga Zakrzewska oraz dyrektor Muzeum Historycznego dr hab. Jacek Szczepański. Autor: fot. Justyna Michniewicz (KS)

Sejmikowa Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego obradowała w legionowskim Muzeum Historycznym i serockiej Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich.

Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod przewodnictwem Jadwigi Zakrzewskiej, spotkała się w Muzeum Historycznym w Legionowie oraz Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. To samorządowe instytucje kultury, opowiadające miejscowe historie, których ekspozycje zawierają interesujące i często unikatowe na skalę kraju eksponaty.

– Dzięki samorządności rozwijają się takie obiekty, jak to muzeum. To jest wielkie osiągnięcie nowej Polski – powiedziała przewodnicząca Jadwiga Zakrzewska, dziękując dyrektorowi Muzeum Historycznego dr hab. Jackowi Szczepańskiemu za działalność na tym terenie i edukowanie młodzieży.

Muzeum Historyczne w Legionowie

Legionowo jest dość „młodym” miastem, z krótką, ale niezwykle interesującą historią. Uruchomienie w 1877 r. stacji kolejowej „Jabłonna” przyczyniło się do rozwoju tych terenów. W 1892 r. rozpoczęła się budowa koszar carskich, a w 1897 r. powstała Huta Szkła „Jabłonna”. Nazwę Legionowo nadał koszarom w 1919 r. gen. Bolesław Roj, w nawiązaniu do czynu legionowego. Dopiero w 1930 r. utworzono gminę Legionowo.

Wystawy zaprezentowane w muzeum opowiadają m.in. o początkach miasta, Hucie Szkła, historii wytwórni balonów, która odegrała pionierską rolę w rozwoju polskiego baloniarstwa i spadochroniarstwa. Możemy tam obejrzeć produkowany w podlegionowskim Poniatowie motocykl Podkowa czy tablicę wjazdową do getta w Legionowie. Ekspozycja sięga również do przełomu er (I w. p.n.e. – III w. n.e.), prezentując wykopaliska z cmentarzyska ciałopalnego kultury przeworskiej. Opowiada także o związanych z Legionowem pisarzach i podróżnikach Alinie i Czesławie Centkiewiczach.

Działalność tej placówki doceniona została w konkursach „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”, w których zdobyła osiem statuetek.

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

Położony nad Narwią Serock jest jednym z najstarszych miast na Mazowszu. Pierwsza historyczna wzmianka o nim datowana jest na 1065 r. Prawa miejskie nadane zostały w 1417 r.

Ekspozycja prezentowana w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku opiera się na multimedialnym i interaktywnym przekazie. Można dowiedzieć się z niej o: prowadzonych na terenie Serocka wykopaliskach archeologicznych, życiu mieszkańców w średniowiecznym Serocku, zabytkach takich jak późnogotycki kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, społeczności żydowskiej Serocka, flisakach, rybakach i retmanach, wydarzeniach wojennych czy osobach zasłużonych dla miasta.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony