Aktualności - sejmik

Komisja o zakupach nieruchomości

Przy stole siedzą przewodnicząca Anna Katarzyna Brzezińska, radni Marcin Podsędek i Krzysztof Strzałkowski. Autor: fot. Justyna Michniewicz

Pozytywne opinie dla planów zakupu dwóch nieruchomości oraz przekazania dziewięciu odcinków dróg wojewódzkich w zarząd powiatowy – wyraziła Komisja Rozwoju Regionalnego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu pod przewodnictwem Anny Katarzyny Brzezińskiej, pozytywnie zaopiniowała trzy projekty uchwał dotyczące:

 • pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych dróg oraz odcinków dróg położonych na terenie województwa mazowieckiego,
 • wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonej w Radomiu dla Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia,
 • wyrażenia zgody na nabycie połowy nieruchomości należącej do powiatu grodziskiego, na potrzeby Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, który zajmuje obecnie drugą połowę tej nieruchomości.

Z dróg wojewódzkich na powiatowe

Komisja wydała pozytywną opinię na temat projektu uchwały dotyczącego pozbawienia 9 odcinków kategorii dróg wojewódzkich oraz zaliczenia ich do dróg powiatowych. Są to odcinki dróg nr:

 • 555 (przebieg: droga nr 559 /Srebrna/ – Siecień – Murzynowo – rzeka Wisła – Stary Duninów–droga 62, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 562 do drogi krajowej nr 62 – 0,33 km),
 • 680 (przebieg: droga nr 50 /Góra Kalwaria/ – rzeka Wisła – droga 50 /Ostrówek/, na odcinku od drogi krajowej nr 50 do drogi wojewódzkiej nr 799 – 1,47 km),
 • 683 (przebieg: droga nr 722 /Prażmów/ – Wola Prażmowska – Wola Wągrodzka – Kamionka – Uwieliny Duchowne – Gabrielin – Julianów – Czachówek – stacja kolejowa Czachówek Wschodni – Sobików – droga nr 50 /Dębówka/, na odcinku od stacji kolejowej Czachówek Wschodni do drogi wojewódzkiej nr 683 – 1,99 km),
 • 733 (przebieg: droga nr 744 /Maliszów/ – Skaryszew – droga 12 /Karszówka/, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 744 do drogi krajowej nr 9 – 11,16 km),
 • 734 (przebieg: droga nr 79 /Baniocha/ – Kawęczyn – Dębówka – rzeka Wisła – Nadbrzeż – Otwock Wielki – droga 801 /Wygoda/, na odcinku od drogi krajowej nr 79 do drogi wojewódzkiej nr 724 – 5,04 km),
 • 788 (przebieg: stacja kolejowa Sarnów – droga nr 738 – 5 km),
 • 800 (przebieg: stacja kolejowa Parysów – droga nr 805 – 0,66 km),
 • 823 (przebieg: droga nr 48 – Wola Wojcieszowska – rzeka Wisła – droga nr 801 /Borowa/, na odcinku od drogi krajowej nr 48 do granicy województwa – 4 km),
 • 868 (przebieg: Słomczyn – Cieciszew – Imielin – Gassy – 5,17 km).

Wymienione odcinki nie spełniają wymagań dla dróg wojewódzkich określonych w ustawie o drogach publicznych, ponieważ nie stanowią połączenia między miastami i nie przyczyniają się do rozwoju województwa. Pełnią one funkcję obsługi ruchu o znaczeniu lokalnym, stanowiąc jednocześnie dojazdy do pól i posesji.

Zakup nieruchomości dla CSW Elektrownia

Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia planuje rozbudowę instytucji o sale wystawiennicze i szkoleniowe. Dla realizacji tej inwestycji –  zabezpieczenia dojazdu do jednostki oraz budowy parkingu – konieczny jest zakup przyległej działki za kwotę 1,83 mln zł. Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat tej inwestycji.

Zakup działki w Grodzisku Mazowieckim

Samorząd Mazowsza planuje zakupić również połowę nieruchomości przy ul. Traugutta 41 w Grodzisku Mazowieckim, należącej do powiatu grodziskiego. Przeznaczona byłaby na potrzeby Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, który zajmuje obecnie drugą połowę tej nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono cenę sprzedaży w wysokości 4,5 mln zł. Komisja pozytywnie wyraziła się o planach zakupu tej nieruchomości.

Budowa drogi S10

Komisja omówiła również projekt stanowiska sejmiku w sprawie budowy drogi ekspresowej S10 w wariancie najbliższym granic Płocka. W projekcie stanowiska promowany jest wariant W3, który przebiega najbliżej miasta. Pozwoli to na dalszy jego rozwój, przyczyniając się do poprawy dostępności komunikacyjnej.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony