Aktualności - sejmik

Modernizacja dróg w powiecie otwockim

Obrady sejmikowej komisji infrastruktury z udziałem radnych województwa i przedstawicieli powiatu otwockiego Autor: fot. Justyna Michniewicz

Inwestycje i remonty drogowe w powiecie otwockim omawiała w Karczewie Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Zwołane przez przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Annę Katarzynę Brzezińską posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Karczewie. Radni wraz z samorządowcami z powiatu otwockiego rozmawiali na temat prowadzonych oraz planowanych inwestycji i remontów dotyczących dróg wojewódzkich w powiecie otwockim, a szczególnie o rozbudowie drogi nr 801. Informacje w tej sprawie przedstawili dyrektor Regionu Otwock – Piaseczno Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Tadeusz Płaczek oraz przedstawiciele firmy Strabag.

W obradach uczestniczyli m.in. burmistrz Karczewa Michał Rudzki, przewodniczący Rady Miejskiej w Karczewie Piotr Żelazko, wicestarosta otwocki Paweł Zawada, zastępca burmistrza Józefowa Piotr Gąszcz, wójtowie gmin: Kołbiel Adam Budyta, Sobienie-Jeziory Kamil Choim, Wiązowna Janusz Budny, zastępca wójta gminy Celestynów Piotr Rosłoniec, sekretarz Otwocka Magdalena Masłocha oraz radni gminy Karczew.

– Wszyscy jesteśmy zgodni, że zależy nam na poprawie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich – podkreśliła przewodnicząca Anna Katarzyna Brzezińska. Posiedzenie zorganizowane w Karczewie stało się swego rodzaju forum samorządowców, które umożliwiło wymianę informacji na temat poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich powiatu otwockiego.

Inwestycje i remonty drogowe w powiecie otwockim

MZDW obsługuje na terenie powiatu otwockiego ponad 100 km dróg wojewódzkich. W tym roku prowadzi dwie duże inwestycje o łącznej wartości 92 mln zł:

 • rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad Kanałem Warszawickim w Warszawicach w drodze wojewódzkiej nr 805 (4,26 mln zł),
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 od skrzyżowania z drogami nr 798 i 2729W do skrzyżowania z drogą nr 50 (87,77 mln zł).

Zaplanowano również w tym roku trzy zadania remontowe o wartości 11,85 mln zł na drogach:

 • nr 712 w Karczewie (1,32 mln zł) – zakończony,
 • nr 721 w Józefowie (6,1 mln zł),
 • nr 805 w Pogorzeli (4,43 mln zł).

W 2024 r. planowane są kolejne remonty. Obecnie trwa procedura przygotowawcza na remonty dróg nr 805 Pogorzel – Osieck i nr 680 w Ostrówku.

Realizowane są także dwa zadania zgłoszone przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego na kwotę 367,4 tys. zł:

 • nasadzenie roślin na rondzie Andriollego w Józefowie,
 • doświetlenia przejść dla pieszych na drogach nr 801 i 721 w Józefowie.

Prowadzone są ponadto postępowania przygotowujące kolejne inwestycje:

 • przebudowa drogi nr 805 w Grabiance w porozumieniu z gminą Osieck – obecnie trwa przygotowanie wniosku na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
 • przebudowa drogi nr 739 w Sobienkach w porozumieniu z gminą Osieck – obecnie trwają prace projektowe i proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • rozbudowa drogi nr 801 od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Piotrowicach (gmina Karczew) do skrzyżowania z drogami 805 i 766 w Dziecinowie (gmina Sobienie-Jeziory) – inwestycja jest na etapie koncepcji bez decyzji środowiskowej,
 • budowa nowego przebiegu drogi nr 801 od S2 do drogi nr 721 w Józefowie – wspólne wykonanie dokumentacji projektowej z m.st. Warszawą, obecnie trwa analiza przesłanych materiałów pod względem spójności ze standardowymi założeniami MZDW dotyczącymi budowy dróg w nowym przebiegu,
 • rozbudowa drogi 801 od drogi nr 721 (ul. Wyszyńskiego) do ul . Górczewskiej – inwestycja jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej,
 • przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi nr 801 w Józefowie – al. Nadwiślańskiej z ul. Graniczną, al. Nadwiślańskiej z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – inwestycja jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

Przebudowywane będą w najbliższych latach również obiekty mostowe. Aktualnie w opracowaniu są dokumentacje na rozbiórkę istniejących i budowę nowych mostów w drogach wojewódzkich nr:

 • 801 nad rezerwowym korytem Świdra w Otwocku – realizacja w 2024 r.,
 • 801 nad Kanałem Bielińskiego w Otwocku wraz z przebudową drogi – realizacja w 2024 r.,
 • 805 w Pogorzeli – realizacja w 2025 r.,
 • 801 nad Świdrem w Józefowie – realizacja w 2027 r.

Prace budowlane na drodze nr 801

Rozbudowa drogi nr 801 jest największą inwestycją realizowaną obecnie przez MADW na terenie powiatu otwockiego. Informacje o tej realizacji inwestycji przedstawił radnym podczas obrad komisji przedstawiciel generalnego wykonawcy - firmy Strabag. Jest to 6,1 km odcinek od Karczewa do Piotrowic. Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • budowę drogi po jednym pasie ruchu w obu kierunkach,
 • budowa 10 dróg serwisowych,
 • pięć skrzyżowań, w tym jedno z sygnalizacją świetlną,
 • budowę zbiorników retencyjnych,
 • przebudowę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej,
 • budowę siedmiu przepustów nad drogą.

Koszt inwestycji to ponad 87,7 mln zł, z czego 30 mln zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostała 57,7 mln pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekty uchwał

Komisja zapoznała się także z projektami uchwał dotyczącymi:

 • ustalenia przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 632,
 • wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Zagórzu,

Propozycja nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 632 wynika z pozbawienia odcinka dawnej drogi krajowej nr 8 Marki - Radzymin dotychczasowej kategorii i zaliczenia go do kategorii dróg wojewódzkich. W związku z tym, że tworzy on jeden ciąg komunikacyjny z drogą nr 632 proponuje się wyznaczyć przebieg na trasie: Droga 10 /Płońsk/ – Nowe Miasto – Nasielsk – Dębe – Legionowo – Rembelszczyzna – Marki – Radzymin.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Zagórzu dotyczy umożliwienia gminie Wiązowna budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu Mazowsza w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Na nieruchomości tej zlokalizowany byłby przewód sieci wodociągowej rozdzielczej. Inwestycja pozwoli doprowadzić sieć wodociągową do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony