Aktualności - sejmik

Płynność ruchu i bezpieczeństwo na DW 801 w Józefowie

komisja rozwoju  (3).jpg Autor: fot. arch. UMWM

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu omówiła problemy płynności ruchu samochodowego i bezpieczeństwa mieszkańców na drodze wojewódzkiej nr 801 na terenie gminy Józefów, powiat otwocki.

Komisja pod przewodnictwem Anny Katarzyny Brzezińskiej obradowała 8 września na posiedzeniu wyjazdowym w Urzędzie Miasta Józefowa, z udziałem burmistrza Marka Banaszka, starosty Powiatu Otwockiego Krzysztofa Szczegielniaka, przedstawicieli rady miasta, komendy rejonowej Policji i licznie przybyłych mieszkańców.

Omówione zostały dwa zagadnienia:

  • budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 801 wyższej klasy, długość 7,2 km, w tym 4,7 km w nowym śladzie – w celu udrożnienia i wzrostu bezpieczeństwa ruchu oraz po części wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza obręb miasta Józefów;
  • zmiana organizacji ruchu dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników i zapewnienia płynności ruchu pieszego i samochodowego na obecnej DW 801, w śladzie na terenie gminy Józefów (ul. Nadwiślańska).

Inwestycja oczekiwana od wielu lat

Droga wojewódzka Nr 801 to jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych dla regionu obejmującego powiat otwocki prowadzący ruch do i z Warszawy. Obecnie przez Józefów przejeżdża tą drogą ok. 24 tys. samochodów na dobę.

Jak poinformował Tadeusz Płaczek, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Otwock – Piaseczno, istniejąca w obecnym standardzie DW 801 na odcinku od skrzyżowania DW 721 w Józefowie do granicy z miastem stołecznym Warszawą posiada liczne powiązania z drogami niższej kategorii z licznymi zjazdami do przyległych posesji, co wpływa negatywnie na bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców miasta Józefów oraz użytkowników DW 801 zmierzających w stronę granic Warszawy i Południowej Obwodnicy Warszawy.

Wszyscy zainteresowani od lat potwierdzają potrzebę budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 801 w wyższej klasie. Cel budowy to szybki dostęp do S2, ominięcie terenów zabudowanych, ominięcie istniejących skrzyżowań o małej przepustowości. To jest droga główna o ruchu przyspieszonym i jeśli taka ma być nadal, to konieczny jest jej nowy przebieg po nowym śladzie.

Inwestycja jest objęta wieloletnim planem inwestycyjnym WPI, ale nie została jeszcze wprowadzona do regionalnego planu transportowego. W celu realizacji inwestycji niezbędna jest współpraca pomiędzy Województwem Mazowieckim i Warszawą.

Poprawić bezpieczeństwo na obecnej DW 801

Do czasu wykonania nowej inwestycji – najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i zmotoryzowanym użytkownikom obecnej DW 801. W Józefowie są 3 newralgiczne skrzyżowania tej drogi jako ul. Nadwiślańskiej z drogami gminnymi, ulicami Górczewską, Wyszyńskiego i Graniczną.

Ogromne nasilenie ruchu, brak dogodnych wjazdów i bezkolizyjnych skrzyżowań, długotrwały brak możliwości włączenia się do ruchu, częste nieprzestrzeganie ograniczenia prędkości, brak chodników i szerokich poboczy na wielu odcinkach – wszystko to powoduje poważne zagrożenie dla korzystających z tej drogi i okolicznych mieszkańców. 

Jak poinformował przedstawiciel komendy rejonowej Policji, na odcinku DW 801 w Józefowie (ul. Nadwiślańska) było 200 zdarzeń drogowych od początku 2021 roku, drugie tyle było na terenie całego miasta. Jak podał burmistrz, na tej drodze ostatnio było w sumie 96 kolizji, w tym wypadki ciężkie, nawet śmiertelne. Przedstawiciele mieszkańców przedstawili radnym wiele konkretnych zdarzeń, uciążliwości i dolegliwości, jakie są rezultatem ruchu jaki odbywa się na obecnej DW 801.

Poinformowali radnych o wielu negatywnych skutkach dla jakości ich życia, wynikających z braku projektu nowej DW 801. Dotyczy to zwłaszcza kilkuset mieszkańców osiedla Górki, którzy po zarezerwowaniu 50 m pasa przyszłej drogi od lat są odcięci od wodociągów czystych ujęć własnych, i kanalizacji, muszą sami kupować wodę, nie mogą wybudować chodnika ani lokalnej drogi.

Radni wspierają oczekiwania mieszkańców

Uczestniczący w dyskusji radni Piotr Kandyba i Łukasz Kudlicki jednoznacznie opowiedzieli się za szybkim rozpoczęciem projektowania i zapewnieniem środków na budowę DW 801 w wyższej klasie, z jednoczesnym wprowadzeniem doraźnych zmian i tymczasowych rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników DW 801 w obecnym śladzie na terenie Józefowa.

Przewodnicząca komisji Anna Katarzyna Brzezińska podziękowała przedstawicielom władz miasta i powiatu oraz wszystkim gościom za udział w obradach, za możliwość zapoznania się z wszystkimi występującymi problemami.

- To bardzo ważne, że mogliśmy się zapoznać z tymi informacjami i opiniami. (.,..) Mamy potwierdzenie, że musimy działać szybko i interwencyjnie. (…) Nikt z nas nie ma wątpliwości, że projekt tej nowej drogi powinien być wykonany jak najszybciej. To co możemy zrobić, to przyspieszyć i pomóc samorządowi miasta i mieszkańcom. (…) Nie ma z nami dyrektor MZDW w Warszawie, nie na wszystkie pytania dostałam dziś odpowiedź, a chciałabym abyśmy wszyscy mieli poczucie że kompleksowo zajęliśmy się tymi problemami. Dlatego dzisiaj przerywam posiedzenie komisji i wyznaczam drugi termin tego posiedzenia komisji na dzień 22 września godz. 10 w tym samym miejscu. (…) Do tego czasu proszę pana dyrektora Marka Sitarskiego [zastępca dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury UMWM] o wykonanie pełnej analizy organizacji ruchu w przebiegu śladu DW 801 od DW 721 do granicy z miastem stołecznym Warszawą, żebyśmy wiedzieli gdzie są newralgiczne i niebezpieczne punkty, jak tam organizacja ruchu przebiega i jakie działania należy podjąć. (…) Proszę o kompleksową informację o sprawach przejść dla pieszych, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej, kwestii konieczności zmiany organizacji ruchu i o ustalenie możliwości tymczasowej organizacji ruchu w newralgicznych punktach, aby poprawić bezpieczeństwo drogi 801 w Józefowie od wylotu drogi z Warszawy do miejscowości Górki. (…) Obrady będziemy kontynuować i wtedy będą wnioski i ustalenie działań – podsumowała przewodnicząca komisji Anna Katarzyna Brzezińska.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony