Aktualności - sejmik

Podsumowania i plany na rok 2023

Jadwiga Zakrzewska przewodnicząca komisji kultury Autor: fot. Justyna Michniewicz (KS)

Z początkiem roku sejmikowa Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustaliła plan pracy oraz przyjęła sprawozdanie z działalności w 2022 r.

Czym zajmie się komisja w 2023 r.?

Oprócz opiniowania projektów uchwał sejmiku Mazowsza, wniosków o wykorzystanie herbu województwa czy też delegowania radnych do prac w różnych komisjach i kapitułach, komisja zaplanowała posiedzenia w:

 • Muzeum Niepodległości w Warszawie, związane przede wszystkim z Rokiem Powstania Styczniowego na Mazowszu,
 • Starych Babicach, dotyczące budowy „Centrum Nauki – Radiostacja Babice” z okazji 100-lecia podpisania umowy na jej budowę,
 • Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Książki Dziecięcej,
 • Muzeum Mazowieckim w Płocku,
 • Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie,
 • Iłowie z okazji obchodów roku Aleksandra Sochaczewskiego,
 • Węgrowie i Strachówce, miejscach walk Powstania Styczniowego,
 • Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
 • Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie,
 • dworku w Krubkach-Górkach (gmina Poświętne), miejscu pobytu mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” podczas kampanii wrześniowej 1939 r.,
 • Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie,
 • Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Komisja zajmie się również oceną działalności instytucji kultury w 2022 r., w szczególności prowadzonymi inwestycjami.

Tym zajmowała się komisja w 2022 r.

W 2022 r. komisja zebrała się 12 razy. Zajmowała się takimi tematami jak:

 • współpraca ministra kultury i dziedzictwa narodowego z jednostkami kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego,
 • wkład Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w rozwój kultury na Mazowszu oraz ocena działalności instytucji kultury w 2021 r.,
 • działalność instytucji kultury w 2021 r., w kontekście współpracy urzędu marszałkowskiego z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi na Mazowszu.

Radni dyskutowali także o rewitalizacji willi Gabriela Narutowicza w Warszawie, w związku z pismem dyrekcji Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w tej sprawie.

Oprócz tego, komisja odbyła posiedzenia w siedzibach instytucji kultury:

 • Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie, gdzie zapoznała się z sytuacją placówki, przede wszystkim najważniejszymi potrzebami, jak: budowa nowej bursy dla młodzieży, renowacja historycznego Białego Dworku, zwiększenie finansowania z przeznaczeniem na działalność merytoryczną, zatrudnienie sześciu kierowców, pokrycie kosztów napraw, remontów i konserwacji urządzeń. Zaapelowała w związku z tym do zarządu województwa o zwiększenie kwoty dotacji dla zespołu;
 • Warszawskiej Opery Kameralnej – Scenie Basen Artystyczny w Warszawie, gdzie zapoznała się z aktualną sytuacją instytucji, m.in. koniecznością rozbudowy Warszawskiej Opery Kameralnej;
 • Parku Kulturowym Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie.

Radni pozytywne zaopiniowali projekty stanowisk sejmiku w sprawie upamiętnienia:

 • Władysława Bartoszewskiego w 100. rocznicę urodzin,
 • Władysława Broniewskiego w 125. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci,
 • Wojciecha Fangora w 100. rocznicę urodzin,
 • Gabriela Narutowicza w 100. rocznicę śmierci,
 • Stanisława Osieckiego w 55. rocznicę śmierci,
 • Wandy Malczewskiej w 200. rocznicę urodzin.

Pozytywną opinię otrzymały też projekty uchwał dotyczące:

 • konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba,
 • nowego brzmienia statutów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
 • Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+,
 • zmian w uchwale w sprawie nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida,
 • sprawozdanie z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2021 r.,
 • rozstrzygnięcia naboru wniosków i przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 r.,
 • Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2023 r.,
 • zmian w uchwale w sprawie nadania statutu Teatrowi Polskiemu im. Arnolda Szyfmana w Warszawie,
 • wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów w sprawie prowadzenia jako wspólnych Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie,
 • uchwały budżetowej województwa mazowieckiego na 2023 r.,
 • ogłoszenia roku 2023 na Mazowszu „Rokiem Powstania Styczniowego” i „Rokiem Aleksandra Sochaczewskiego”.

Członkowie komisji wzięli ponadto udział w pracach wielu gremiów:

 • Komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego,
 • Kapituły XVI edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba,
 • Kapituł Nagrody im. C.K. Norwida,
 • Komisji ds. Nagrody Twórczej,
 • Zespołu ds. wyłonienia patrona i upamiętnienia wydarzenia roku 2023 na Mazowszu,
 • Komisji konkursowej do wyłonienia laureatów VI edycji konkursu Edukreator na Mazowszu,
 • Komisji ds. stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony