Aktualności - sejmik

Radni o połączeniu kolejowym z Sochaczewem

Przewodnicząca Anna Brzezińska Autor: fot. arch. UMWM

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu rozmawiała o niedawnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKP na tzw. linii sochaczewskiej. Przyjęła również sprawozdanie z działalności w 2022 r.

11 stycznia 2023 r. był bardzo trudnym dniem dla osób wracających z pracy czy szkoły do domu pociągami na linii od Warszawy Zachodniej do Sochaczewa. Awaria urządzeń sterowania ruchem PKP PLK w okolicy Warszawa Gołąbki spowodowała ogromne utrudnienia w kursowaniu pociągów. Wielogodzinne opóźnienia i kierowanie pociągów na objazdy wywołały wiele emocji wśród pasażerów.

Działania podjęte przez KM

Informację na temat podjętych przez Koleje Mazowieckie działań przedstawili komisji członkowie zarządu spółki.

Awaria spowodowała, że do północy odwołanych zostało 8 pociągów KM, 4 pociągi realizowały przejazd w skróconej relacji, a pociąg „Mazovia” Warszawa Zachodnia–Łowicz Główny został skierowany na tzw. drogę okrężną przez Żyrardów i Skierniewice.

Uruchomiono awaryjną zastępczą komunikację autobusową na trasach Sochaczew–Warszawa, Sochaczew–Łowicz Główny. Spółka uzgodniła honorowanie biletów KM na kilku liniach autobusowych i tramwajowych komunikacji warszawskiej oraz w pociągach Intercity Warszawa–Kutno.

Dyskusja radnych

Przewodnicząca Anna Katarzyna Brzezińska pytała o zastępczy system sterowania ruchem. Wiceprzewodniczący sejmiku Marcin Podsędek i Mirosław Adam Orliński oraz radny Krzysztof Strzałkowski zwracali m.in. uwagę na wdrożenie procedur szybszego i skuteczniejszego informowania pasażerów o zaistniałej sytuacji. Rozmawiano również o notorycznych opóźnieniach pociągów oraz przeładowaniu w godzinach szczytu.

Przewodnicząca komisji ogłosiła przerwę i podjęcie tego tematu na kolejnym posiedzeniu z udziałem przedstawicieli PKP PLK.

Sprawozdanie z działalności komisji w 2022 r.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu w 2022 r. odbyła 12 posiedzeń. Zajmowała się przede wszystkim sprawami budowy i modernizacji dróg oraz linii kolejowych oraz opiniowała projekty uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w tym sprawozdanie z wykonania budżetu i projekt budżetu na 2023 r.

Przewodnicząca komisji Anna Katarzyna Brzezińska zwołała posiedzenia w różnych miejscach województwa mazowieckiego. Omawiano na nich problemy bezpośrednio dotyczące lokalnych społeczności. Na temat prac budowlanych zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 radni rozmawiali w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Grodzisku Mazowieckim. Sprawę związaną z projektem budowy linii kolejowej Zegrze–Przasnysz, jako realizacji szlaku Kolei Północnego Mazowsza, szczegółowo omawiano w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach komisja poruszyła natomiast kwestię możliwości współfinansowania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektów realizowanych w ramach programu Kolej+. Dotyczyło to udzielenia pomocy finansowej gminie Kozienice w budowie nowej, jednotorowej i zelektryfikowanej linii kolejowej. Radni zainteresowani byli również remontem drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Orło–Ostrów Mazowiecka. Zwołali w związku z tym posiedzenie w Urzędzie Miasta Ostrowi Mazowieckiej oraz wizję lokalną na terenie remontu tej drogi, przy ul. Małkińskiej. Spotkali się także dwukrotnie z władzami i mieszkańcami gminy Józefów, która zmaga się z płynnością ruchu samochodowego na drodze wojewódzkiej nr 801. Odbyli tam wizję lokalną. Zainteresowani byli też problemem udrożnienia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 579 w Błoniu. Komisja spotkała się z wójtem i radnymi, aby omówić kwestię budowy obwodnicy Błonia. Ostatnie wyjazdowe posiedzenie w 2022 r. komisja odbyła w Urzędzie Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego. Poruszyła tam sprawy związane z polityką sprzedaży biletów Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz planami inwestycyjnymi dotyczącymi sieci kolejowych na terenie województwa mazowieckiego.

W 2022 r. komisja opiniowała również wiele projektów uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony