Aktualności - sejmik

Turystyka i sieć PURPLE

obrady komisji sejmikowej Autor: fot. Justyna Michniewicz

Zaopiniowaniem strategii rozwoju turystyki i dalszego uczestnictwa województwa mazowieckiego w sieci PURPLE zajęła się sejmikowa Komisja Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej.

Komisja Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

  • przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2023-2027”,
  • dalszego członkostwa województwa mazowieckiego w Europejskiej Platformie Regionów Podmiejskich PURPLE.

Strategia rozwoju turystyki

„Strategia rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2023–2027” określa wizję Mazowsza jako regionu:

  • gościnnego i serdecznego,
  • profesjonalnie przygotowanego, tak aby zapewnić kompleksową obsługę wysokiej jakości,
  • dysponującego wyrazistymi produktami turystycznymi,
  • otwartego na Europę i świat.

Głównym profilem turysty mazowieckiego – zgodnie z przeprowadzonymi badaniami - jest turysta wewnętrzny, głównie osoby zamieszkujące Warszawę. To oni najczęściej odwiedzają miejsca turystyczne na Mazowszu.

Misją zaproponowaną w strategii jest zapewnienie wysokiej jakości oferty turystycznej poprzez trwałe i zrównoważone przestrzennie wsparcie rozwoju funkcji turystycznej województwa, służące wzrostowi znaczenia regionu na turystycznej mapie Polski i Europy przy poszanowaniu zasobów środowiska naturalnego.

Zaproponowano także cztery cele, które poprzez tę strategię mają być realizowane:

  • wyraziste i uporządkowane wewnętrznie produkty turystyczne,
  • zintegrowany marketing turystyczny,
  • wzmocnienie zaplecza rozwoju turystyki,
  • synergia działań turystyki z innymi sektorami.

Nowy statut PURPLE

Pozytywną opinię komisji uzyskał również projekt uchwały w sprawie dalszego członkostwa województwa mazowieckiego w Europejskiej Platformie Regionów Podmiejskich PURPLE. Samorząd Mazowsza jest członkiem tej platformy od 2006 r. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Belgii. Konieczność podjęcia uchwały wynika ze zmiany prawa belgijskiego, dotyczącego funkcjonowania stowarzyszeń, a tym samym statutu PURPLE.

Sieć PURPLE (Peri-Urban Regions Platform Europe) powstała w 2004 r. Jej celem jest podnoszenie świadomości i zwiększenie zrozumienia dla specyfiki europejskich obszarów podmiejskich, które znajdują się w pobliżu dużych aglomeracji miejskich – ich cech, atutów i potencjału. Promuje ona zrównoważony rozwój tych obszarów i zwraca uwagę na zagrożenia, które najczęściej wiążą się z procesem rozlewania się miast oraz brakiem równowagi pomiędzy ochroną środowiska i krajobrazu, zapewnieniem długoterminowej rentowności produkcji rolnej i ogrodniczej oraz dynamiką miejską i gospodarczą. Członkami sieci są: Brandenburgia, Dublin, Flandria, Frankfurt nad Renem-Menem, Île de France, Mazowsze, MHAL (Prowincja Limburgia), Nord Pas de Calais, Randstad, Rhône-Alpes, Surrey, Morawy Południowe, West Midlands i Wielkopolska.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony